Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

  Bán đất tại Ngõ Tuổi Trẻ, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Theo dõi

  Tin rao mới nhất 2019 tại Ngõ Tuổi Trẻ, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 2.7 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 2.7 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 55 triệu/m²

  Diện tích: 50m2

  04/07/2019 - 09:27
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 2.05 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 2.05 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 2,05 tỷ

  Diện tích: 35m2

  16/10/2019 - 09:41
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 5.5 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 5.5 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 5,5 tỷ

  Diện tích: 130m2

  24/09/2019 - 01:20
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 3.15 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 3.15 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 3,15 tỷ

  Diện tích: 67m2

  05/08/2019 - 13:27
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 2.1 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 2.1 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 2,1 tỷ

  Diện tích: 33m2

  08/07/2019 - 08:33
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 2.22 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 2.22 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 30 triệu/m²

  Diện tích: 74m2

  29/07/2019 - 16:26
  Bán đất tại Ngõ 521, Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 2.6 tỷ
  Bán đất tại ngõ 521, đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 2.6 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 52 triệu/m²

  Diện tích: 50m2

  19/10/2019 - 13:14
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 5.68 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 5.68 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 129m2

  04/09/2019 - 04:54
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 1.52 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 1.52 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 1,52 tỷ

  Diện tích: 31m2

  24/09/2019 - 01:29
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 1.55 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 1.55 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 1,55 tỷ

  Diện tích: 30m2

  09/10/2019 - 09:58
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 1.54 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 1.54 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 1,54 tỷ

  Diện tích: 31m2

  24/09/2019 - 01:29
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 3 triệu/m²

  26/07/2019 - 13:36
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 3 triệu/m²

  26/07/2019 - 13:35
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế 2, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 2.75 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế 2, phường cổ nhuế 2, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 2.75 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 53 triệu/m²

  Diện tích: 52m2

  07/10/2019 - 09:41
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 4.52 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 4.52 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 34 triệu/m²

  Diện tích: 129m2

  22/07/2019 - 13:45
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 1.3 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 1.3 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 1,3 tỷ

  Diện tích: 30m2

  04/10/2019 - 21:12
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 1.56 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 1.56 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 41 triệu/m²

  Diện tích: 38m2

  07/08/2019 - 13:18
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 2.65 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 2.65 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 51 triệu/m²

  Diện tích: 52m2

  01/09/2019 - 21:20
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 3.33 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 3.33 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 52 triệu/m²

  Diện tích: 64m2

  08/10/2019 - 08:30
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 1.75 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 1.75 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 35 triệu/m²

  Diện tích: 50m2

  21/08/2019 - 08:18
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 2.2 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 2.2 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 55 triệu/m²

  Diện tích: 40m2

  04/09/2019 - 10:16
  Bán đất tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 2.75 tỷ
  Bán đất tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 2.75 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 55 triệu/m²

  Diện tích: 50m2

  07/10/2019 - 18:12
  Bán đất tại Đường Đức Thắng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 6.7 tỷ
  Bán đất tại đường đức thắng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 6.7 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 6,7 tỷ

  Diện tích: 175m2

  09/10/2019 - 09:41
  Bán đất tại Đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 5.1 tỷ
  Bán đất tại đường trần cung, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 5.1 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 5,1 tỷ

  Diện tích: 105m2

  09/10/2019 - 09:57
  Bán đất tại Đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 8.6 tỷ
  Bán đất tại đường trần cung, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 8.6 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 8,6 tỷ

  Diện tích: 78m2

  01/09/2019 - 14:36
  Bán đất tại Đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 3.18 tỷ
  Bán đất tại đường trần cung, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 3.18 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 3,18 tỷ

  Diện tích: 46m2

  24/09/2019 - 02:23
  Bán đất tại Đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 5.1 tỷ
  Bán đất tại đường trần cung, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 5.1 tỷ
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 5,1 tỷ

  Diện tích: 103m2

  31/08/2019 - 19:32
  Cần bán 38m2 đất, ngõ 103 đường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Cần bán 38m2 đất, ngõ 103 đường cổ nhuế, bắc từ liêm, hà nội
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 60 triệu/m²

  Diện tích: 38m2

  19/08/2019 - 05:54
  Tìm kiếm tin
  Tỉnh/Thành phố
  • Tìm tỉnh thành quận
   • Toàn quốc
   Thống kê
   • 981người đang online

   • 4,407bài đăng mới trong ngày

   • 3,162giao dịch thành công

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM