Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

  Cho thuê căn hộ chung cư tại Ngõ 685 Hoàng Hoa Tám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Theo dõi

  Tin rao mới nhất 2019 tại Ngõ 685 Hoàng Hoa Tám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Cho thuê căn hộ chung cư tại 215, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 7. 5 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại 215, đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 7. 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 7,5 triệu/tháng

  Diện tích: 70m2

  06/08/2019 - 04:10
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 3 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại phường vĩnh phúc - quận ba đình - hà nội, giá bán 3 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 3,5 triệu/tháng, 3 triệu/tháng, 1 triệu/tháng

  Diện tích: 30m2

  03/08/2019 - 18:06
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 6. 5 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 6. 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 78m2

  28/06/2019 - 04:07
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Ngõ 462, Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 5 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại ngõ 462, đường bưởi, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 5 triệu/tháng, 3 triệu/tháng

  Diện tích: 40,42m2

  25/07/2019 - 15:44
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 5 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 5 triệu/tháng

  Diện tích: 60m2

  24/06/2019 - 04:15
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 2 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại đường bưởi, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 2 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 2 triệu/tháng

  Diện tích: 25,30,35m2

  26/06/2019 - 16:35
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại đường bưởi, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 14 triệu/tháng

  Diện tích: 130m2

  04/09/2019 - 11:37
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại đường bưởi, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 15 triệu/tháng

  Diện tích: 90m2

  10/10/2019 - 16:33
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 18 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại đường bưởi, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 18 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 18 triệu/tháng

  Diện tích: 130m2

  07/10/2019 - 16:16
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 17 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại đường bưởi, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 17 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 17 triệu/tháng

  Diện tích: 125m2

  03/10/2019 - 17:22
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 14 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại đường bưởi, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 14 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 14 triệu/tháng

  Diện tích: 90m2

  01/09/2019 - 21:29
  Cho thuê căn hộ tại Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám Ba Đình
  Cho thuê căn hộ tại ngõ 639 hoàng hoa thám ba đình
  Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 3 triệu/tháng

  Diện tích: 30m2

  02/07/2019 - 00:30
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 5. 5 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại đường bưởi, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 5. 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 5,5 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  28/06/2019 - 02:25
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Đường Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 11. 5 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại đường đội nhân, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 11. 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 11,5 triệu/tháng

  Diện tích: 90m2

  03/07/2019 - 02:33
  Cho thuê căn hộ chung cư tại 462 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 6. 8 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại 462 đường bưởi, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 6. 8 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 6,8 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  28/06/2019 - 02:26
  Cho thuê căn hộ chung cư tại 376 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 16. 5 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại 376 đường bưởi, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 16. 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 90m2

  28/06/2019 - 02:31
  Cho thuê căn hộ chung cư tại 189 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 4. 5 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại 189 đường hoàng hoa thám, phường ngọc hà, quận ba đình, hà nội, giá bán 4. 5 triệuiệu
  Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 5,5 triệu/tháng, 4,5 triệu/tháng

  Diện tích: 38,28m2

  20/08/2019 - 11:49
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 30 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại đường hoàng hoa thám, phường ngọc hà, ba đình, hà nội, giá bán 30 triệuiệu
  Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 92m2

  12/07/2019 - 15:08
  Chung cư cao cấp Hoàng Hoa Thám Vĩnh Phúc Hà Nội
  Chung cư cao cấp hoàng hoa thám vĩnh phúc hà nội
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 13 triệu/tháng

  Diện tích: 100m2

  11/10/2019 - 05:59
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Số 15 phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 4. 5 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại số 15 phố đốc ngữ, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 4. 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 4 triệu/tháng

  Diện tích: 35m2

  25/06/2019 - 06:25
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án Newtatco Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại dự án newtatco vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Dự án Newtatco Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 76m2

  03/08/2019 - 15:31
  Cho thuê căn hộ chung cư tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 5. 5 triệuiệu
  Cho thuê căn hộ chung cư tại đường hoàng hoa thám, phường liễu giai, ba đình, hà nội, giá bán 5. 5 triệuiệu
  Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 6 triệu/tháng

  Diện tích: 60m2

  29/07/2019 - 20:07
  Tìm kiếm tin
  Tỉnh/Thành phố
  • Tìm tỉnh thành quận
   • Toàn quốc
   Thống kê
   • 815người đang online

   • 5,580bài đăng mới trong ngày

   • 3,263giao dịch thành công

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM