Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

  Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Ngõ 707 Hoàng Hoa Tám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Theo dõi

  Tin rao mới nhất 2019 tại Ngõ 707 Hoàng Hoa Tám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 12. 5 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 12. 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 12 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  04/07/2019 - 08:12
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 100 triệu/tháng

  Diện tích: 60m2

  30/09/2019 - 13:30
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại đường bưởi, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 15 triệu/tháng

  Diện tích: 45m2

  09/07/2019 - 08:25
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 10 triệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phố đốc ngữ, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 10 triệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 28m2

  14/10/2019 - 18:24
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại đường hoàng hoa thám, phường ngọc hà, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 75m2

  16/10/2019 - 08:15
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 12 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường cống vị - quận ba đình - hà nội, giá bán 12 triệuiệu
  Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 12 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  04/09/2019 - 17:08
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 20 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường trúc bạch - quận ba đình - hà nội, giá bán 20 triệuiệu
  Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 20 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  27/06/2019 - 17:05
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường thành công - quận ba đình - hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 20m2

  13/08/2019 - 11:10
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 27 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường kim mã - quận ba đình - hà nội, giá bán 27 triệuiệu
  Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 27 triệu/tháng

  Diện tích: 25m2

  02/09/2019 - 23:48
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại quận ba đình - hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 20m2

  27/08/2019 - 17:07
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Quán Thánh - Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 28 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường quán thánh - quận ba đình - hà nội, giá bán 28 triệuiệu
  Phường Quán Thánh - Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 28 triệu/tháng

  Diện tích: 35m2

  03/09/2019 - 17:08
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 16 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại quận ba đình - hà nội, giá bán 16 triệuiệu
  Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 16 triệu/tháng

  Diện tích: 17m2

  11/07/2019 - 17:08
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại quận ba đình - hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 20m2

  27/08/2019 - 17:06
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường quán thánh, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 14 triệu/tháng

  Diện tích: 15m2

  17/07/2019 - 08:09
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại quận ba đình - hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 15 triệu/tháng

  Diện tích: 25m2

  30/07/2019 - 17:05
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại quận ba đình - hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 18m2

  30/06/2019 - 17:06
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại quận ba đình - hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 15 triệu/tháng

  Diện tích: 45m2

  04/07/2019 - 11:09
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 27 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại quận ba đình - hà nội, giá bán 27 triệuiệu
  Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 27 triệu/tháng

  Diện tích: 35m2

  02/09/2019 - 23:48
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường thành công, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  27/08/2019 - 13:13
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường điện biên, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 17 triệu/tháng

  Diện tích: 20m2

  20/07/2019 - 13:20
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường quán thánh, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 29 triệu/tháng

  Diện tích: 35m2

  01/09/2019 - 13:22
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường liễu giai, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 38 triệu/tháng

  Diện tích: 130m2

  25/08/2019 - 13:21
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường trúc bạch, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 29 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  01/09/2019 - 13:17
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường quán thánh, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 27 triệu/tháng

  Diện tích: 30m2

  11/07/2019 - 13:43
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường cống vị, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 170,75m2

  26/07/2019 - 08:22
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường thành công, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 9 triệu/tháng

  Diện tích: 45m2

  16/10/2019 - 08:23
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường thành công, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 18 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  27/07/2019 - 13:19
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Ngõ 71 Phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại ngõ 71 phố linh lang, phường cống vị, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 170m2

  22/07/2019 - 08:18
  Tìm kiếm tin
  Tỉnh/Thành phố
  • Tìm tỉnh thành quận
   • Toàn quốc
   Thống kê
   • 910người đang online

   • 5,436bài đăng mới trong ngày

   • 3,233giao dịch thành công

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM