Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

  Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Nguyễn Phong Sắc, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Theo dõi

  Tin rao mới nhất 2019 tại Nguyễn Phong Sắc, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 22 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 22 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 22 triệu/tháng

  Diện tích: 109m2

  09/07/2019 - 20:09
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 14 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 14 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 14 triệu/tháng

  Diện tích: 125m2

  22/07/2019 - 15:18
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 100 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 100 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 100 triệu/tháng, 80 triệu/tháng, 70 triệu/tháng

  Diện tích: 360m2

  15/07/2019 - 15:11
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  16/10/2019 - 20:21
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 43 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 43 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 45 triệu/tháng

  Diện tích: 150m2

  29/07/2019 - 20:20
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 14 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 14 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 15 triệu/tháng

  Diện tích: 125m2

  05/09/2019 - 15:19
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Đường Cổ Nhuế - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội, giá bán 14 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại đường cổ nhuế - quận bắc từ liêm - hà nội, giá bán 14 triệuiệu
  Đường Cổ Nhuế - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

  Giá: 14 triệu/tháng

  Diện tích: 125m2

  19/07/2019 - 18:09
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 55 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại phố trần cung, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 55 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 55 triệu/tháng

  Diện tích: 85m2

  05/10/2019 - 20:15
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Dự án An Bình City, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại dự án an bình city, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 210m2

  30/08/2019 - 21:10
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 50 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại đường hoàng quốc việt, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 50 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 90 triệu/tháng, 50 triệu/tháng

  Diện tích: 60m2

  04/07/2019 - 15:12
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại 225, Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 45 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại 225, phố trần cung, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 45 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 45 triệu/tháng

  Diện tích: 150m2

  29/07/2019 - 01:14
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Đường Cổ Nhuế, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 14 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại đường cổ nhuế, phường đông ngạc, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 14 triệuiệu
  Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 14 triệu/tháng

  Diện tích: 125m2

  23/07/2019 - 15:35
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Dự án An Bình City, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 30 triệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại dự án an bình city, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 30 triệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 30 triệu/tháng

  Diện tích: 160m2

  18/10/2019 - 01:27
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Dự án An Bình City, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại dự án an bình city, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 60m2

  25/07/2019 - 15:29
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Dự án Resco Cổ Nhuế, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 13.5 triệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại dự án resco cổ nhuế, đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 13.5 triệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 13,5 triệu/tháng

  Diện tích: 125m2

  17/10/2019 - 15:19
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 267. 5 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 267. 5 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 500m2

  23/07/2019 - 15:19
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Dự án An Bình City, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 40 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại dự án an bình city, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 40 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 40 triệu/tháng

  Diện tích: 120,60m2

  02/08/2019 - 20:08
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Dự án An Bình City, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 35 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại dự án an bình city, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 35 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 35 triệu/tháng

  Diện tích: 184m2

  27/09/2019 - 15:26
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Dự án An Bình City, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 30 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại dự án an bình city, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 30 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 30 triệu/tháng

  Diện tích: 130m2

  13/07/2019 - 20:14
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Dự án An Bình City, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 35 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại dự án an bình city, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 35 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 180,70,40m2

  03/09/2019 - 15:16
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 196. 82 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 196. 82 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 500m2

  30/07/2019 - 01:17
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Dự án An Bình City, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 40 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại dự án an bình city, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 40 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 40 triệu/tháng

  Diện tích: 120,60m2

  23/08/2019 - 15:25
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Dự án An Bình City, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại dự án an bình city, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 70m2

  05/10/2019 - 20:15
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Dự án Resco Cổ Nhuế, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 14 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại dự án resco cổ nhuế, đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 14 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 14 triệu/tháng

  Diện tích: 125,132m2

  29/07/2019 - 20:09
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 500m2

  26/08/2019 - 20:11
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Dự án An Bình City, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 95. 3 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại dự án an bình city, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 95. 3 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 327m2

  04/07/2019 - 15:23
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại 43 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 75 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại 43 đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 2, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 75 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 90 triệu/tháng, 75 triệu/tháng

  Diện tích: 200,125,11 ...m2

  25/08/2019 - 02:56
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại Ngõ 643, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê cửa hàng, ki-ốt tại ngõ 643, đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 460 triệu, 15 triệu/tháng

  Diện tích: 150m2

  17/08/2019 - 20:16
  Tìm kiếm tin
  Tỉnh/Thành phố
  • Tìm tỉnh thành quận
   • Toàn quốc
   Thống kê
   • 910người đang online

   • 5,784bài đăng mới trong ngày

   • 3,512giao dịch thành công

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM