Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Theo dõi
  0.0/5
  ( 0 lượt đánh giá )
  Tư vấn bất động sản tại Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Tin rao mới nhất 2019 tại Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Xem đánh giá
  Cho thuê loại bất động sản khác tại lãn ông, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 9 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại lãn ông, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 9 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  Liên hệ

  120m2
  05/07/2019 - 03:15
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Lãn Ông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại lãn ông, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 70 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại lãn ông, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 70 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  Liên hệ

  35m2
  03/07/2019 - 11:14
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Lãn Ông, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại lãn ông, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá thỏa thuận
  Cho thuê loại bất động sản khác tại lãn ông, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá thỏa thuận

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  Liên hệ

  120m2
  02/07/2019 - 09:09
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Lãn Ông, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng cá, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 60 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng cá, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 60 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  60 triệu/tháng
  70m2
  25/06/2019 - 22:08
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Hàng Cá, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại bát sứ, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 300 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại bát sứ, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 300 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  Liên hệ

  150m2
  21/06/2019 - 22:05
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Bát Sứ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng bồ, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 45 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng bồ, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 45 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  45 triệu/tháng
  20,40m2
  20/06/2019 - 09:08
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 45 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 45 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  45 triệu/tháng
  15/06/2019 - 22:20
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng gà, phường đồng xuân, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng gà, phường đồng xuân, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 10 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  10 triệu/tháng
  30m2
  14/06/2019 - 15:35
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Hàng Gà, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng vải, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng vải, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 10 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  10 triệu/tháng
  13/06/2019 - 22:11
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Hàng Vải, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 110 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 110 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  110 triệu/tháng
  70m2
  07/06/2019 - 09:11
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng bồ, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 20 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng bồ, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 20 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  20 triệu/tháng
  20m2
  05/06/2019 - 12:10
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng phèn, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 58 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng phèn, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 58 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  58 triệu/tháng
  55m2
  02/06/2019 - 22:19
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 0 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 0 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  Liên hệ

  31/05/2019 - 22:17
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại phùng hưng, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phùng hưng, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 15 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  15 triệu/tháng, 12 triệu/tháng
  55,45m2
  29/05/2019 - 22:13
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Phùng Hưng, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại lò rèn, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 20 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại lò rèn, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 20 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  Liên hệ

  40m2
  26/05/2019 - 22:07
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Lò Rèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại bát sứ, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 16 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại bát sứ, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 16 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  16 triệu/tháng
  20m2
  26/05/2019 - 22:07
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Bát Sứ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại bát sứ, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 90 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại bát sứ, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 90 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  Liên hệ

  60m2
  25/05/2019 - 22:09
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Bát Sứ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng gà, phường hàng bông, quận hoàn kiếm, hà nội, giá thỏa thuận
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng gà, phường hàng bông, quận hoàn kiếm, hà nội, giá thỏa thuận

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  Liên hệ

  24/05/2019 - 09:16
  H
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Hàng Gà, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 15 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  15 triệu/tháng
  20/05/2019 - 09:11
  user avatar
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 15 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  15 triệu/tháng
  16/05/2019 - 22:05
  user avatar
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng gà, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá thỏa thuận
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng gà, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá thỏa thuận

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  Liên hệ

  15/05/2019 - 22:05
  user avatar
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng phèn, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 91 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng phèn, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 91 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  91 triệu/tháng
  60m2
  14/05/2019 - 22:18
  user avatar
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng gà, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 40 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng gà, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 40 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  35 triệu/tháng
  40m2
  13/05/2019 - 22:16
  user avatar
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng gà, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 85 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng gà, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 85 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  85 triệu/tháng
  13/05/2019 - 09:23
  user avatar
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Hàng Gà, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng phèn, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 91 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng phèn, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 91 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  91 triệu/tháng
  60m2
  12/05/2019 - 22:33
  user avatar
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 29 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 29 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  31 triệu/tháng
  60m2
  11/05/2019 - 09:22
  user avatar
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại lãn ông, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 50 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại lãn ông, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 50 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  70 triệu/tháng
  05/05/2019 - 09:20
  user avatar
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Lãn Ông, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng cót, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 9 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng cót, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 9 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  9 triệu/tháng
  05/05/2019 - 03:08
  user avatar
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Hàng Cót, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng vải, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 30 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hàng vải, phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 30 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  30 triệu/tháng
  30/04/2019 - 22:08
  user avatar
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Hàng Vải, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 25 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường hàng bồ, quận hoàn kiếm, hà nội, giá bán 25 triệuiệu

  Nỗ lực xứng đáng với Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019, KĐT An Cựu City - thuộc Khu A Khu đô thị mới

  25 triệu/tháng
  32m2
  29/04/2019 - 09:16
  user avatar
  Đang cập nhật

  Đang cập nhật

  Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Đánh giá thị trường bất động sản tại Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Đánh giá :
  Chưa có đánh giá
  Tìm kiếm tin
  Tỉnh/Thành phố
  • Tìm tỉnh thành quận
   • Toàn quốc
   Thống kê
   • 688người đang online

   • 5,436bài đăng mới trong ngày

   • 3,035giao dịch thành công

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM