Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

  Cho thuê nhà mặt phố tại Nguyễn Phong Sắc, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Theo dõi

  Tin rao mới nhất 2019 tại Nguyễn Phong Sắc, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 58 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 58 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 700 triệu

  Diện tích: 220m2

  09/08/2019 - 14:34
  Cho thuê nhà mặt phố tại Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội, giá bán 85 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại phường cổ nhuế 1 - quận bắc từ liêm - hà nội, giá bán 85 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

  Giá: 85 triệu/tháng

  Diện tích: 100m2

  01/07/2019 - 11:09
  Cho thuê nhà mặt phố tại Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội, giá bán 58 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại phường cổ nhuế 1 - quận bắc từ liêm - hà nội, giá bán 58 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

  Giá: 58 triệu/tháng

  Diện tích: 111m2

  16/08/2019 - 11:08
  Cho thuê nhà mặt phố tại Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê nhà mặt phố tại phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 30m2

  29/07/2019 - 08:10
  Cho thuê nhà mặt phố tại Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê nhà mặt phố tại phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 40 triệu/tháng

  Diện tích: 350m2

  19/08/2019 - 13:20
  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 16 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 16 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 70m2

  01/08/2019 - 08:08
  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 16 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 16 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 70m2

  26/07/2019 - 13:16
  Cho thuê nhà mặt phố tại Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 58 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 58 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 58 triệu/tháng

  Diện tích: 250m2

  27/06/2019 - 21:07
  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 45 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường trần cung, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 45 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 45 triệu/tháng

  Diện tích: 160m2

  20/08/2019 - 04:46
  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 20 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường trần cung, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 20 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 20 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  29/09/2019 - 09:34
  Cho thuê nhà mặt phố tại Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 24 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại phố trần cung, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 24 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 38 triệu/tháng, 24 triệu/tháng

  Diện tích: 132,55m2

  04/08/2019 - 13:17
  Cho thuê nhà mặt phố tại Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 30 triệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại phố trần cung, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 30 triệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 45 triệu/tháng

  Diện tích: 70m2

  21/10/2019 - 08:40
  Cho thuê nhà mặt phố tại Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 45 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại phố trần cung, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 45 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 45 triệu/tháng

  Diện tích: 150m2

  03/08/2019 - 08:12
  Cho thuê nhà mặt phố tại Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 40 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại phố trần cung, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 40 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 40 triệu/tháng

  Diện tích: 70m2

  24/09/2019 - 01:08
  Cho thuê nhà mặt phố tại Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 24 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại phố trần cung, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 24 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 24 triệu/tháng

  Diện tích: 100m2

  09/08/2019 - 13:25
  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 27 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường trần cung, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 27 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 27 triệu/tháng

  Diện tích: 240m2

  05/09/2019 - 09:40
  Cho thuê nhà mặt phố tại Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 55 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại phố trần cung, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 55 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 200m2

  10/10/2019 - 08:30
  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 30 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường trần cung, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 30 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 30 triệu/tháng

  Diện tích: 64,54m2

  26/06/2019 - 23:37
  Cho thuê nhà mặt phố tại Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê nhà mặt phố tại phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 500m2

  01/08/2019 - 08:14
  Cho thuê nhà mặt phố tại Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 40 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại phố trần cung, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 40 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 40 triệu/tháng

  Diện tích: 120,60m2

  07/08/2019 - 08:42
  Cho thuê nhà mặt phố tại Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 30 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại phố trần cung, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 30 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 30 triệu/tháng

  Diện tích: 66m2

  06/07/2019 - 08:17
  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Đặng Thùy Trâm, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 40 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường đặng thùy trâm, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 40 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 40 triệu/tháng

  Diện tích: 500,100m2

  22/07/2019 - 09:54
  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 58 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường phan bá vành, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 58 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 58 triệu/tháng

  Diện tích: 111m2

  20/08/2019 - 23:04
  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 65 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường phan bá vành, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 65 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 65 triệu/tháng

  Diện tích: 110m2

  15/08/2019 - 22:23
  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 70 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 70 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 350m2

  10/10/2019 - 04:17
  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 60 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 60 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 60 triệu/tháng

  Diện tích: 220m2

  24/09/2019 - 01:56
  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 120 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 120 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 100m2

  31/08/2019 - 19:30
  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 300 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 300 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 300 triệu

  Diện tích: 350m2

  25/06/2019 - 09:15
  Cho thuê nhà mặt phố tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 50 triệuiệu
  Cho thuê nhà mặt phố tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 50 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 500,130,10 ...m2

  08/07/2019 - 09:39
  Tìm kiếm tin
  Tỉnh/Thành phố
  • Tìm tỉnh thành quận
   • Toàn quốc
   Thống kê
   • 937người đang online

   • 4,608bài đăng mới trong ngày

   • 3,740giao dịch thành công

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM