Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

  Cho thuê nhà riêng tại Ngõ Hoàng 6 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Theo dõi
  0.0/5
  ( 0 lượt đánh giá )
  Tư vấn bất động sản tại Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

  Tin rao mới nhất 2019 tại Ngõ Hoàng 6 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Xem đánh giá
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 6. 5 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 6. 5 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 6,5 triệu/tháng

  Diện tích: 76m2

  31/07/2019 - 18:28
  Cho thuê nhà riêng tại Ngõ 132, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 6. 5 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 132, đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 6. 5 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 6,5 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  07/07/2019 - 01:10
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 58 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 58 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 58 triệu/tháng

  Diện tích: 250m2

  17/08/2019 - 16:30
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 60 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 60 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 55 triệu/tháng

  Diện tích: 220,480m2

  10/08/2019 - 21:27
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 100 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 100 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 70m2

  24/07/2019 - 11:44
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 60 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 60 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 60 triệu/tháng

  Diện tích: 240m2

  05/07/2019 - 02:24
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 45 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 45 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 45 triệu/tháng

  Diện tích: 70m2

  26/06/2019 - 23:28
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 68 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 68 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 68 triệu/tháng

  Diện tích: 120m2

  30/07/2019 - 21:11
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 65 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 65 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 65 triệu/tháng

  Diện tích: 270,200m2

  27/07/2019 - 05:51
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 65 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 65 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 65 triệu/tháng

  Diện tích: 500,100m2

  20/06/2019 - 21:41
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 13 triệu/tháng

  Diện tích: 60m2

  26/07/2019 - 15:08
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 15 triệu/tháng

  Diện tích: 42m2

  10/10/2019 - 15:21
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 15 triệu/tháng

  Diện tích: 60m2

  27/07/2019 - 15:16
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 13 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 13 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 13 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  19/08/2019 - 15:13
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 53 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 53 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 53 triệu/tháng

  Diện tích: 220m2

  12/10/2019 - 15:15
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 16 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 16 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 16 triệu/tháng

  Diện tích: 60m2

  01/07/2019 - 20:11
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 75 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 75 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 75 triệu/tháng

  Diện tích: 120m2

  19/08/2019 - 15:13
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 50 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 50 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 50 triệu/tháng

  Diện tích: 220m2

  12/10/2019 - 20:20
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 8 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 8 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 8 triệu/tháng

  Diện tích: 35m2

  28/08/2019 - 20:10
  Cho thuê nhà riêng tại 641, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 13 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại 641, đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 13 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 13 triệu/tháng

  Diện tích: 60m2

  02/08/2019 - 20:08
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 65 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 2, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 65 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 65 triệu/tháng

  Diện tích: 500,100m2

  01/07/2019 - 02:31
  Cho thuê nhà riêng tại Ngõ 218, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 10. 5 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 218, đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 10. 5 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 10,5 triệu/tháng

  Diện tích: 45m2

  21/06/2019 - 20:13
  Cho thuê nhà riêng tại Ngõ 145, Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 6. 5 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 145, đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 6. 5 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 6,5 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  29/08/2019 - 15:20
  Cho thuê nhà riêng tại 234 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 50 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại 234 đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 2, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 50 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 50 triệu/tháng

  Diện tích: 130m2

  04/10/2019 - 21:43
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 7 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường phạm văn đồng, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 7 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 7 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  25/09/2019 - 01:24
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 4 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 4 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 35m2

  02/07/2019 - 20:05
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 58m2

  08/07/2019 - 20:11
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  09/08/2019 - 15:15
  Đánh giá thị trường bất động sản tại Ngõ Hoàng 6 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Đánh giá :
  Chưa có đánh giá
  Tìm kiếm tin
  Tỉnh/Thành phố
  • Tìm tỉnh thành quận
   • Toàn quốc
   Thống kê
   • 786người đang online

   • 5,416bài đăng mới trong ngày

   • 3,077giao dịch thành công

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM