Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

  Cho thuê nhà riêng tại Ngõ Tuổi Trẻ, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Theo dõi

  Tin rao mới nhất 2019 tại Ngõ Tuổi Trẻ, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Cho thuê nhà riêng tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 58m2

  08/07/2019 - 20:11
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 4 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 4 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 35m2

  02/07/2019 - 20:05
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 8 triệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 8 triệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 8 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  15/10/2019 - 15:18
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  09/08/2019 - 15:15
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 15 triệu/tháng

  Diện tích: 45m2

  30/09/2019 - 04:12
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 9 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 9 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 9 triệu/tháng

  Diện tích: 35m2

  25/09/2019 - 20:24
  Cho thuê nhà riêng tại Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 8 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 43, đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 8 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 8 triệu/tháng

  Diện tích: 60m2

  26/07/2019 - 10:12
  Cho thuê nhà riêng tại Ngõ 123, Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 11 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 123, đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 11 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 40m2

  27/09/2019 - 15:17
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 2. 1 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 2. 1 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 2 triệu/tháng

  Diện tích: 15m2

  07/08/2019 - 15:34
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê nhà riêng tại phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  19/08/2019 - 20:24
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội, giá bán 22 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường cổ nhuế 1 - quận bắc từ liêm - hà nội, giá bán 22 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

  Giá: 22 triệu/tháng

  Diện tích: 51m2

  31/08/2019 - 06:10
  Cho thuê nhà riêng tại Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 8. 5 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 43, đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 8. 5 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 8,5 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  07/10/2019 - 20:20
  Cho thuê nhà riêng tại Ngõ 145, Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 6. 5 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 145, đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 6. 5 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 6,5 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  29/08/2019 - 15:20
  Cho thuê nhà riêng tại khu đô thị Cổ Nhuế, Ngõ 521, Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 20 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại khu đô thị cổ nhuế, ngõ 521, đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 20 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 100,80,320 ...m2

  09/08/2019 - 01:21
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 12 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 12 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 12 triệu/tháng

  Diện tích: 70m2

  02/07/2019 - 15:11
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 60m2

  23/08/2019 - 15:23
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 22 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 22 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 22 triệu/tháng

  Diện tích: 54m2

  30/07/2019 - 20:22
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 11 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 11 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 11 triệu/tháng

  Diện tích: 42m2

  11/10/2019 - 15:17
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 13 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 13 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 13 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  30/07/2019 - 20:22
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 6 triệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 6 triệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 6 triệu/tháng

  Diện tích: 46m2

  Hôm qua, lúc 17:28
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 117 Đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 117 đường trần cung, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 45m2

  17/07/2019 - 21:29
  Cho thuê nhà riêng tại Số 1 ngách 16 ngõ 56, Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 5. 5 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại số 1 ngách 16 ngõ 56, đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 5. 5 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 5 triệu/tháng

  Diện tích: 150m2

  31/08/2019 - 20:10
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 18 Đường Tăng Thiết Giáp, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 10 triệu
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 18 đường tăng thiết giáp, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 10 triệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  18/10/2019 - 05:18
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 28 Đường Tăng Thiết Giáp, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 13 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 28 đường tăng thiết giáp, phường cổ nhuế 1, quận bắc từ liêm, hà nội, giá bán 13 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 13 triệu/tháng

  Diện tích: 90m2

  28/06/2019 - 02:31
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê nhà riêng tại phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 50m2

  29/08/2019 - 20:33
  Cho thuê nhà riêng tại Số nhà 82 ngõ 280, Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 3. 5 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại số nhà 82 ngõ 280, đường cổ nhuế, phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 3. 5 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 62m2

  14/08/2019 - 20:20
  Cho thuê nhà riêng tại Ngõ 546, Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 8 triệu
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 546, phố trần cung, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 8 triệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 56m2

  Hôm qua, lúc 17:29
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê nhà riêng tại phường cổ nhuế 2, bắc từ liêm, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 21,15m2

  29/07/2019 - 15:20
  Cho thuê nhà riêng tại Ngõ 195, Phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 195, phố trần cung, phường cổ nhuế 1, bắc từ liêm, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  08/10/2019 - 20:16
  Tìm kiếm tin
  Tỉnh/Thành phố
  • Tìm tỉnh thành quận
   • Toàn quốc
   Thống kê
   • 930người đang online

   • 5,077bài đăng mới trong ngày

   • 3,677giao dịch thành công

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM