Thông báo
Thông báo
    Đầu tư Xây dựng Chợ Phố Hiến Đầu tư Xây dựng Chợ Phố Hiến Đường Điện Biên, Phường Lê Lợi, Hưng Yên, Hưng Yên

    Thồng tin tổng quan dự án Chợ Phố Hiến Dự án ĐTXD Chợ Phố Hiến có tổng mức đầu tư ban đầu trên 298 tỷ đồng được xây dựng trên diện tích mặt bằng ...