Thông báo
Thông báo
    Khu đô thị Bắc Hà Tĩnh Khu đô thị Bắc Hà Tĩnh 277 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

    về dự án Khu đô thị Bắc Hà Tĩnh Với mong muốn tham gia đóng góp kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực phát triển đô thị vào sự ...