Thông báo
Thông báo
    KCN Phố Nối A KCN Phố Nối A Huyện Yên Mỹ, huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

    Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên trực thuộc CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát đã có kinh nghiệm phát triển bất động sản công nghiệp tại Hưng Yên hơn gần 20 năm. KCN Phố Nối A (đưa vào sử dụng năm 2004) và tụ điểm công nghiệp của cả tỉnh, là nơi đặt nhà máy của nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế xuất thuộc các khối ngành công nghiệp chế tạo và phụ trợ. Hiện tại, Phố Nối A có hơn 200 doanh nghiệp sản xuất bao gồm các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp