Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

  Bán nhà riêng tại Ngõ 685 Hoàng Hoa Tám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Theo dõi

  Tin rao mới nhất 2019 tại Ngõ 685 Hoàng Hoa Tám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 2.7 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 2.7 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 2,7 tỷ

  Diện tích: 33m2

  25/09/2019 - 21:37
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 2.65 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 2.65 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 2,65 tỷ

  Diện tích: 28m2

  11/10/2019 - 05:16
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 3.2 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 3.2 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 7 triệu/m²

  Diện tích: 40m2

  12/10/2019 - 08:30
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 4 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 4 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 50m2

  20/09/2019 - 12:53
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 2.9 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 2.9 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 2,9 tỷ

  Diện tích: 31m2

  11/10/2019 - 16:42
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 2.97 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 2.97 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 2,97 tỷ

  Diện tích: 30m2

  25/09/2019 - 21:37
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 3.15 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 3.15 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 3,15 tỷ

  Diện tích: 34m2

  25/08/2019 - 02:44
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 2.65 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 2.65 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 2,65 tỷ

  Diện tích: 28,26m2

  06/09/2019 - 05:10
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 3.3 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 3.3 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 3,3 tỷ

  Diện tích: 35m2

  05/09/2019 - 13:03
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 2.58 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 2.58 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 2 tỷ

  Diện tích: 36m2

  19/10/2019 - 03:04
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 2.7 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 2.7 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 2,7 tỷ

  Diện tích: 33m2

  25/09/2019 - 21:37
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 2.5 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 2.5 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 2,5 tỷ

  Diện tích: 30m2

  27/09/2019 - 11:13
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 2.8 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 2.8 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 2,8 tỷ

  Diện tích: 35m2

  10/10/2019 - 02:16
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 2.8 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 2.8 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 2,8 tỷ

  Diện tích: 32m2

  24/09/2019 - 09:16
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 4.8 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 4.8 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 4,8 tỷ

  Diện tích: 57m2

  29/09/2019 - 02:21
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 3.1 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 3.1 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 3,1 tỷ

  Diện tích: 30m2

  11/10/2019 - 15:26
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 4.75 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 4.75 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 4,75 tỷ

  Diện tích: 46m2

  18/10/2019 - 01:17
  Bán nhà riêng tại Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 3.75 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 3.75 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 3,75 tỷ

  Diện tích: 45m2

  18/10/2019 - 04:14
  Bán nhà riêng tại Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 2.7 tỷ
  Bán nhà riêng tại hoàng hoa thám, vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 2.7 tỷ
  Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 2,7 tỷ

  Diện tích: 34m2

  02/07/2019 - 13:54
  Bán nhà riêng tại Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 10.5 tỷ
  Bán nhà riêng tại phố vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 10.5 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 10,5 tỷ

  Diện tích: 65m2

  26/08/2019 - 02:50
  Bán nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 3.25 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 3.25 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 3,25 tỷ

  Diện tích: 30m2

  09/09/2019 - 05:08
  Bán nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 5.25 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 5.25 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 5,25 tỷ

  Diện tích: 79m2

  16/10/2019 - 16:14
  Bán nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 6.3 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 6.3 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 6,3 tỷ

  Diện tích: 44m2

  23/09/2019 - 02:12
  Bán nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 5.8 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 5.8 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 5,8 tỷ

  Diện tích: 70m2

  09/09/2019 - 23:31
  Bán nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 12.6 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 12.6 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 12,6 tỷ

  Diện tích: 80m2

  10/10/2019 - 05:14
  Bán nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 6.1 tỷ
  Bán nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 6.1 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 6,1 tỷ, 6 tỷ

  Diện tích: 40m2

  05/09/2019 - 21:10
  Bán nhà riêng tại 107 Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 6 tỷ
  Bán nhà riêng tại 107 phố vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 6 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 6 tỷ

  Diện tích: 39m2

  25/09/2019 - 09:42
  Bán nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 3.25 tỷ
  Bán nhà riêng tại phường vĩnh phúc - quận ba đình - hà nội, giá bán 3.25 tỷ
  Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 3,25 tỷ

  Diện tích: 34m2

  19/08/2019 - 22:47
  Tìm kiếm tin
  Tỉnh/Thành phố
  • Tìm tỉnh thành quận
   • Toàn quốc
   Thống kê
   • 964người đang online

   • 4,056bài đăng mới trong ngày

   • 3,804giao dịch thành công

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM