Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

  Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Việt Nam

  Theo dõi

  Tin rao mới nhất 2020 tại Việt Nam

  Cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp nam tân uyên mở rộng, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 18
  Cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp nam tân uyên mở rộng, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 18

  cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 18 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 18 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 18

  100 ngàn/tháng
  1000m2
  Hôm qua, lúc 22:35
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 18

  Cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp nam tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 17
  Cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp nam tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 17

  cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 17 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 17 cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 17

  100 ngàn/tháng
  10000m2
  Hôm qua, lúc 22:34
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 17

  Cho thuê nhà xưởng tại việt nam 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 16
  Cho thuê nhà xưởng tại việt nam 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 16

  Cho thuê nhà xưởng tại Việt Nam 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 16 Cho thuê nhà xưởng tại Việt Nam 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 16 Cho thuê nhà xưởng tại Việt Nam 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 16

  100 ngàn/tháng
  1000m2
  Hôm qua, lúc 22:32
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  Cho thuê nhà xưởng tại Việt Nam 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 16

  Cho thuê nhà xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 15
  Cho thuê nhà xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 15

  Cho thuê nhà xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 15 Cho thuê nhà xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 15 Cho thuê nhà xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 15

  100 ngàn/tháng
  1000m2
  Hôm qua, lúc 22:31
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  Cho thuê nhà xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 15

  Cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 14
  Cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 14

  cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 14 cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 14 cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 14

  100 ngàn/tháng
  1000m2
  Hôm qua, lúc 22:30
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 14

  Cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 13
  Cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 13

  cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 13 cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 13 cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 13

  100 ngàn/tháng
  1000m2
  Hôm qua, lúc 22:29
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 13

  Cho thuê nhà xưởng tại đất cuôc 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 12
  Cho thuê nhà xưởng tại đất cuôc 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 12

  cho thuê nhà xưởng tại đất cuôc 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 12 cho thuê nhà xưởng tại đất cuôc 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 12 cho thuê nhà xưởng tại đất cuôc 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 12

  100 ngàn/tháng
  1000m2
  Hôm qua, lúc 22:28
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  cho thuê nhà xưởng tại đất cuôc 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 12

  Cho thuê nhà xưởng tại bến cát, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 11
  Cho thuê nhà xưởng tại bến cát, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 11

  cho thuê nhà xưởng tại bến cát, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 11 cho thuê nhà xưởng tại bến cát, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 11 cho thuê nhà xưởng tại bến cát, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 11

  100 ngàn/tháng
  1000m2
  Hôm qua, lúc 22:27
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  cho thuê nhà xưởng tại bến cát, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 11

  Cho thuê nhà xưởng tại dĩ an, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 9
  Cho thuê nhà xưởng tại dĩ an, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 9

  cho thuê nhà xưởng tại bến cát 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 10 cho thuê nhà xưởng tại bến cát 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 10 cho thuê nhà xưởng tại bến cát 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 10

  100 ngàn/tháng
  1000m2
  Hôm qua, lúc 22:26
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  cho thuê nhà xưởng tại dĩ An, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 9

  Cho thuê nhà xưởng tại dĩ an 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 8
  Cho thuê nhà xưởng tại dĩ an 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 8

  cho thuê nhà xưởng tại dĩ An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 8 cho thuê nhà xưởng tại dĩ An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 8 cho thuê nhà xưởng tại dĩ An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 8

  100 ngàn/tháng
  1000m2
  Hôm qua, lúc 22:25
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  cho thuê nhà xưởng tại dĩ An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 8

  Cho thuê nhà xưởng tại thủ dầu một, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 7
  Cho thuê nhà xưởng tại thủ dầu một, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 7

  cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 7 cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 7 cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 7

  100 ngàn/tháng
  1000m2
  Hôm qua, lúc 22:24
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 7

  Cho thuê nhà xưởng tại thủ dầu một 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 6
  Cho thuê nhà xưởng tại thủ dầu một 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 6

  cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 6 cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 6 cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 6

  100 ngàn/tháng
  1000m2
  Hôm qua, lúc 22:23
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 6

  Cho thuê nhà xưởng tại thuận an, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 5
  Cho thuê nhà xưởng tại thuận an, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 5

  cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 5 cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 5 cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 5

  100 ngàn/tháng
  1000m2
  Hôm qua, lúc 22:22
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 5

  Cho thuê gấp kho xưởng 4.000m2 mặt tiền đường nguyễn hữu trí, bình chánh, giá tốt bình chánh
  Cho thuê gấp kho xưởng 4.000m2 mặt tiền đường nguyễn hữu trí, bình chánh, giá tốt bình chánh

  Chúng tôi cần cho thuê kho xưởng mặt tiền đường Nguyễn Hữu Trí, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh với những thông tin như sau: - Tổng diện tích gần: 4.000m2; - Gồm 2 kho xưởng gần như liền kề nhau: 2.000m2 và 1.500m2; - Diện tích kho xưởng xây dựng: 3.500m2; - Văn phòng: 100m2, có nhà xe và phòng bảo vệ; - Giá: 60 ngàn/m2/tháng (đảm bảo giá tốt nhất khu vực ở thời điểm này); - Pháp lý tư nhân sạch, ưu tiên ký hợp đồng lâu dài, hỗ trợ mức giá thuê tốt nhất; Nhà xưởng có đầy đủ các tiện ích: khối văn

  Liên hệ

  100m2
  Hôm qua, lúc 22:26
  v
  VuongThinhPhat Logistics 0978846479

  vuongthinhphatlogistics@gmail.com

  Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

  Cho thuê nhà xưởng tại thuận an 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 4
  Cho thuê nhà xưởng tại thuận an 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 4

  cho thuê nhà xưởng tại Thuận An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 4 cho thuê nhà xưởng tại Thuận An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 4 cho thuê nhà xưởng tại Thuận An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 4

  100 ngàn/tháng
  1000m2
  Hôm qua, lúc 22:20
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  cho thuê nhà xưởng tại Thuận An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 4

  Cho thuê nhà xưởng tại bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 3
  Cho thuê nhà xưởng tại bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh dũng 3

  Cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 3 Cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 3 Cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 3

  1 triệu/tháng
  1000m2
  Hôm qua, lúc 22:18
  user avatar
  nguyễn mạnh dũng 0933018467

  vandung1082@yahoo.com.vn

  01 tân uyên, bình dương

  Cho thuê 1500m, 3500m2, 7000m2, 10.000m2 kho xưởng lô 2a kcn tràng duệ- hải phòng
  Cho thuê 1500m, 3500m2, 7000m2, 10.000m2 kho xưởng lô 2a kcn tràng duệ- hải phòng

  THÔNG TIN CHI TIẾT Cho thuê 1500m, 3500m2, 7000m2, 10.000m2 kho xưởng Lô 2A KCN Tràng Duệ- Hải Phòng, Cty CP Văn Phú vị trí nằm gần nút xuống đường cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, cạnh Quốc lộ 10( KM29 Quốc Lộ 10) đi Thái Bình, Quảng Ninh , cách cảng Đình Vũ 12km, đầu thành phố Hải Phòng, Đặc điểm: xưởng khung thép zamil mới làm( cao 11m)đạt tiêu chuẩn công nghiệp, nằm trong khuôn viên của công ty rộng 3,5ha, mái có chống nóng, nền bê tông cán nhẵn, không dột nước, xe Container vào được trong

  Liên hệ

  Hôm qua, lúc 22:09
  H
  0901586589 - 0901586589

  nddong168@gmail.com

  Đình Vũ, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng

  Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại gần svđ mỹ đình đường lê quang đạo, phường mỹ đình 1, quận nam từ liêm, hà nội, giá bán 30 triệu
  Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại gần svđ mỹ đình đường lê quang đạo, phường mỹ đình 1, quận nam từ liêm, hà nội, giá bán 30 triệu

  Công ty chúng tôi cần cho thuê kho xưởng 375m2 khu mỹ đình. Kho xưởng xây dựng kiên cố, khung thép mái tôn, nền bê tông sạch sẽ, điện 3 pha nước sạch đầy đủ. Nằm trong tổng kho 12.000m2 có bảo vệ chung, đảm bảo an ninh tốt, đường bê tông rộng rãi, xe tải xe container ra vào thoải mãi. Thời hạn cho thuê lâu dài. Liên hệ chính chủ cho thuê Mr Quang

  Liên hệ

  375m2
  Hôm qua, lúc 21:36
  t
  Tân Nhật Quang 0967361XXX(Bấm xem số điện thoại)

  Đang cập nhật

  gần svđ mỹ đình Đường Lê Quang Đạo, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại đường lĩnh nam, phường lĩnh nam, quận hoàng mai, hà nội, giá bán 18 triệu
  Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại đường lĩnh nam, phường lĩnh nam, quận hoàng mai, hà nội, giá bán 18 triệu

  Cho thuê 680m2 đất nền bê tông 20tr tại Lĩnh Nam, contaner vào tận nơi Cho thuê 680m2 đất tại Lĩnh Nam, MT 24 x 28m, hướng Bắc, nền bê tông, xung quanh quây tôn, xe Container vào thoải mái. Có điện 3 pha, nước máy. Giá thuê 18tr/ tháng. TT 6 Tháng.

  20 triệu/tháng, 18 triệu/tháng
  Hôm qua, lúc 21:30
  c
  Cường Đất 0978310XXX(Bấm xem số điện thoại)

  Đang cập nhật

  Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

  Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại đường đại lộ thăng long, xã song phương, hoài đức, hà nội, giá bán 24 triệu
  Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại đường đại lộ thăng long, xã song phương, hoài đức, hà nội, giá bán 24 triệu

  Kho xưởng và đất chính chủ: Xưởng 1: 200m2, mặt tiền 6.8m, hậu 6.8m, sâu 30m, đường 6m giá thuê 45 nghìn/m2/th. Xưởng 2: 380m2, mặt tiền 10m, sâu 38m, hướng tây đường bê tông 5m. Giá thuê 40k/01m2. Xưởng 3: 500m2, rộng 30m, sâu 17m, đáy 30m, hướng Đông đường 9m. Mảnh đất 1: 1500m2, mặt đại vị trí giao thông cực đẹp. Điện 3 pha, nhà văn phòng, giá thuê 16 nghìn/m2/th. Mảnh 2: 8000m2, mặt tiền 68m, hậu 132m, điện 3 pha, nước sạch giá thuê 16 nghìn/m2/th. Liên hệ chính chủ: Công ty cổ phần

  Liên hệ

  200,380,50 ...m2
  Hôm qua, lúc 20:34
  H
  0949123686

  Đang cập nhật

  Đường Đại lộ Thăng Long, Xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội

  Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại kcn quang minh, thị trấn chi đông, mê linh, hà nội, giá bán 55 triệu
  Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại kcn quang minh, thị trấn chi đông, mê linh, hà nội, giá bán 55 triệu

  Tôi có kho cho thuê tại KCN Quang Minh, PHù hợp với các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp hóa chất để hàng Có hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt CÓ hệ thống xử lý nước thải, đánh giá tác động môi trường Pháp lý đầy đủ Có bảo vệ, camera giám sát Đường coongterner vào tận cửa kho HỢp đồng lâu dài Giá chỉ 55k/m Quan tâm liên hệ theo sđt 092 406 7795

  Liên hệ

  Hôm qua, lúc 20:33
  H
  0924067795

  Đang cập nhật

  KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội

  Mặt bằng kinh doanh, làm kho, xưởng,bán hàng ăn
  Mặt bằng kinh doanh, làm kho, xưởng,bán hàng ăn

  - Cho thuê mặt bằng kinh doanh - Kết cấu : nhà 1 tầng, mái cao 11m - Mặt tiền 8,5m; chiều sâu 13m; tổng 106m - Thích hợp cho việc kinh doanh, làm hàng ăn, làm văn phòng, làm kho, xưởng

  Liên hệ

  106m2
  Hôm qua, lúc 20:32
  n
  Nguyễn Xuân Tú 0973229899

  Đang cập nhật

  310A, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

  Cho thuê 3 kho 500m2+600m2+800m2tại bình chánh
  Cho thuê 3 kho 500m2+600m2+800m2tại bình chánh

  Cần cho thuê 3kho tại khu vực Bình Chánh TPHCM. Kho có tại 3 tuyến đường như sau: Đường đoàn Nguyễn Tuấn. Đường Hương lộ 11. Đường Hưng Long +An Phú Tây. Với các diện tích như sau: Diện tích 500m2 (10×50) kho mới giá thuê 25tr/tháng. Diện tích 600m2 (10×60) có gác trên 100m2 giá thuê 30tr/tháng. Diện tích 800m2 giá thuê 40tr/tháng. Đường xe container ra vào được. Cho thuê kinh doanh sản xuất mọi ngành nghề.Hoặc làm kho chứa hàng hóa điều được. Có đa dạng diện tích nhà xưởng cho thuê lớn nhỏ khu

  40 triệu/tháng, 30 triệu/tháng, 25 triệu/tháng
  500,100m2
  Hôm qua, lúc 19:35
  h
  Hoàng Minh 0843523876

  Đang cập nhật

  Hương lộ 11, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

  Cho thuê xưởng dt: 5.100m2 mặt tiền tỉnh lộ 10, bình tân. giá bán 280 triệu/tháng tl, liên hệ: 0903.820.768
  Cho thuê xưởng dt: 5.100m2 mặt tiền tỉnh lộ 10, bình tân. giá bán 280 triệu/tháng tl, liên hệ: 0903.820.768

  Cần cho thuê xưởng mới xây dựng mặt tiền đường Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TpHCM. Diện tích đất: 5.100m2, diện tích xưởng + văn phòng + nhà xe + nhà bảo vệ: 3000m2. Vị trí xưởng đẹp ngay góc đường Tỉnh Lộ 10 và đường Võ Văn Vân khu vực tập trung nhiều kho xưởng sản xuất. XƯởng đã trang bị đầy đủ tiện nghi Điện 3 pha, nước máy, PCCC,....Giá cho thuê: 280tr/tháng còn thương lượng. LH: 0903.820.768

  280 triệu
  Hôm qua, lúc 19:02
  p
  Pham Tuan 0903820768

  phamtuan409@gmail.com

  Đường Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

  Cần bán gấp nhà xưởng 11x24m2 đúc btct
  Cần bán gấp nhà xưởng 11x24m2 đúc btct

  Cần bán gấp nhà xưởng đường Bình Trị Đông . phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân Diện tích: 10,06 nở hậu 11 x 23,38m2 DTXD:168,42m2 DTSD: 212.5m2 DTS: 348,85m2 Kết cấu: nhà xưởng một trệt một lầu đúc BTCT mái BTCT Đường trước nhà 10m Vị trí: rất đẹp, đường lớn thông thoáng, cách mặt tiền đường Tân Hoà Đông 100m là đến nhà Nhà hướng tây Giá bán: 13ty500tr còn TL Ai có nhu cầu LH Thu xem nhà MTG, QC Cảm ơn đã xem tin

  Liên hệ

  349,23,212m2
  Hôm qua, lúc 18:40
  t
  Thu 0931431968

  Đang cập nhật

  Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

  Cho thuê nhà xưởng 120m2, ngay chung cư đạt gia - ngay đường tam bình, tô ngọc vân
  Cho thuê nhà xưởng 120m2, ngay chung cư đạt gia - ngay đường tam bình, tô ngọc vân

  - Cho thuê nhà xưởng nguyên căn ở đường Tam Bình, P. Tam Phú, Q. TĐ có thông tin như sau: - Diện tích đất nhà xưởng: 4,5x20,5=92m2 - Diện tích sử dụng: 120m2 - Đường trước nhà 6m, ngay trung tâm các chung cư Đạt Gia, Sunview, Bệnh Viện Thủ Đức, chợ, công viên Thiếu nhi... - Cách đường Phạm Văn Đồng, Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Cây Keo... tầm 1km. - Đối diện nhà xưởng có một công viên nhỏ, rất thoáng mát, yên tĩnh, có thể bỏ xe máy cho hoạc ô tô. - Giá thuê 7,5 triệu/tháng. - Giá điện nước, khách

  7,5 triệu/tháng, 7 triệu/tháng
  120m2
  Hôm qua, lúc 17:38
  v
  Võ Quốc Huy 0934077037

  quochuycrkt@gmail.com

  Đường Tam Bình, Phường Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

  Cho thuê kho xưởng kcn phố nối a, kho mới xây, liên hệ: 0835459289
  Cho thuê kho xưởng kcn phố nối a, kho mới xây, liên hệ: 0835459289

  CHO THUÊ KHO XƯỞNG KCN PHỐ NỐI A, KHO MỚI XÂY, LH NGAY 0835459289 Cho thuê kho xưởng KCN Phố Nối A, Quốc Lộ 5, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Diện tích: 26.000m2. Kho mới, trong KCN, cách Hà Nội 20km, cảng Hải Phòng 80km; Lạng Sơn 80 km. Giá thuê: 60.000đ/m2/tháng. Mọi thông tin vui lòng liên hệ Bình Chắc: 0835459289

  60 ngàn/tháng
  26000m2
  Hôm qua, lúc 17:29
  user avatar
  Bình Chắc 0835459289

  habinhchac.hvland@gmail.com

  Văn lâm - hưng yên

  Cho chuê gấp kho xưởng kcn kiêu kỵ, diện tích 1400m2, chia nhỏ từ 500m2. kho vào luôn
  Cho chuê gấp kho xưởng kcn kiêu kỵ, diện tích 1400m2, chia nhỏ từ 500m2. kho vào luôn

  Cho chuê gấp kho xưởng KCN Kiêu Kỵ, Diện tích 3000m2, chia nhỏ từ 500m2. Kho vào luôn. Có điện 3 pha, trạm điện 200kva, nước sạch thành phố. Kho cao ráo không dột lụt. Bảo vệ vòng ngoài, An toàn Phòng chống cháy nổ. LH: 0989 858 932 Xin cảm ơn!

  Liên hệ

  500m2
  Hôm qua, lúc 16:32
  t
  Trần Nguyên 0989858932

  nguyentv.mvg@gmail.com

  Đường Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

  Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại đường lĩnh nam, phường lĩnh nam, hoàng mai, hà nội, giá bán 150 triệu
  Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại đường lĩnh nam, phường lĩnh nam, hoàng mai, hà nội, giá bán 150 triệu

  hính chủ cho thuê kho gần cầu Thanh Trì, Diện tích từ 400m2 đến 2000m2. Kho mới, cao ráo, mái tôn chống nóng, không lo dột lụt. Xe cont ra vào thuận tiện. Hệ thống PCCC. Suất VAT 100%. LH chính chủ: A Nguyên 0989 858 932. (Miễn trung gian).

  Liên hệ

  400m2
  Hôm qua, lúc 15:39
  H
  0989858932

  Đang cập nhật

  Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

  Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại đường 6, hà đông, hà nội, giá thỏa thuận
  Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại đường 6, hà đông, hà nội, giá thỏa thuận

  Cho thuê kho xưởng biên Giang chương Mỹ hà đông 0931704988 Diện tích 200-5000 m ae có nhu cầu liên hệ 0931704988

  Liên hệ

  Hôm qua, lúc 15:38
  H
  0931704988

  Đang cập nhật

  Đường 6, Hà Đông, Hà Nội

  Tìm kiếm tin
  Tỉnh/Thành phố
  • Tìm tỉnh thành quận
   • Toàn quốc
   Thống kê
   • 889người đang online

   • 4,907bài đăng mới trong ngày

   • 3,979giao dịch thành công

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM