11:12|17/12/2018
Theo dõi

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. Có 66 bất động sản tại Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

 • Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2-7000m2 Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

  Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2-7000m2 Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2-7000m2 Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2-7000m2 Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2-7000m2 Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2-7000m2 Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2-7000m2 Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2-7000m2 Chỉ Đạo, Văn Lâm,

  Văn Lâm, Hưng Yên Giá : Liên hệ 12-12-2018
 • Công ty Gia An cho thuê kho xưởng diện tích 3500m2 Văn Lâm Hưng Yên

  Công ty Gia An cho thuê kho xưởng diện tích 3500m2 Văn Lâm Hưng Yên Công ty Gia An cho thuê kho xưởng diện tích 3500m2 Văn Lâm Hưng Yên Công ty Gia An cho thuê kho xưởng diện tích 3500m2 Văn Lâm Hưng Yên Công ty Gia An cho thuê kho xưởng diện tích 3500m2 Văn Lâm Hưng Yên Công ty Gia An cho thuê kho xưởng diện tích 3500m2 Văn Lâm Hưng Yên Công ty Gia An cho thuê kho xưởng diện tích 3500m2 Văn Lâm Hưng Yên Công ty Gia An cho thuê kho xưởng diện tích 3500m2 Văn Lâm Hưng Yên

  Văn Lâm, Hưng Yên Giá : Liên hệ 12-12-2018
 • Cho thuê kho xưởng diện tích 2500m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên

  Cho thuê kho xưởng diện tích 2500m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 2500m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 2500m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 2500m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 2500m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 2500m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 2500m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê

  Văn Lâm, Hưng Yên Giá : Liên hệ 12-12-2018
 • Cho thuê kho xưởng diện tích 1400m2 KCN Phố Nối A, Hưng Yên

  Cho thuê kho xưởng diện tích 1400m2 KCN Phố Nối A, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1400m2 KCN Phố Nối A, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1400m2 KCN Phố Nối A, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1400m2 KCN Phố Nối A, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1400m2 KCN Phố Nối A, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1400m2 KCN Phố Nối A, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1400m2 KCN Phố Nối A, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1400m2 KCN Phố Nối A, Hưng Yên

  Văn Lâm, Hưng Yên Giá : Liên hệ 12-12-2018
 • Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2 Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên

  Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2 Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2 Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2 Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2 Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2 Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2 Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2 Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2 Lạc Đạo Văn Lâm

  Văn Lâm, Hưng Yên Giá : Liên hệ 12-12-2018
 • Cho thuê kho xưởng diện tích 2300m2, 6400m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên

  Cho thuê kho xưởng diện tích 2300m2, 6400m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 2300m2, 6400m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 2300m2, 6400m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 2300m2, 6400m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 2300m2, 6400m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 2300m2, 6400m2 KCN Phố Nối A Văn Lâm Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích

  Văn Lâm, Hưng Yên Giá : Liên hệ 12-12-2018
 • Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2,1200m2,1700m2 KCN Tân Quang Văn Lâm, Hưng Yên

  Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2,1200m2,1700m2 KCN Tân Quang Văn Lâm, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2,1200m2,1700m2 KCN Tân Quang Văn Lâm, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2,1200m2,1700m2 KCN Tân Quang Văn Lâm, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2,1200m2,1700m2 KCN Tân Quang Văn Lâm, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2,1200m2,1700m2 KCN Tân Quang Văn Lâm, Hưng Yên Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2,1200m2,1700m2 KCN Tân Quang Văn Lâm,

  Văn Lâm, Hưng Yên Giá : Liên hệ 12-12-2018
 • Công ty Bình AN cho thuê kho xưởng cụm CN Tân Quang, Văn Lâm

  Công ty Bình AN cho thuê kho xưởng cụm CN Tân Quang, Văn Lâm Công ty Bình AN cho thuê kho xưởng cụm CN Tân Quang, Văn Lâm Công ty Bình AN cho thuê kho xưởng cụm CN Tân Quang, Văn Lâm Công ty Bình AN cho thuê kho xưởng cụm CN Tân Quang, Văn Lâm Công ty Bình AN cho thuê kho xưởng cụm CN Tân Quang, Văn Lâm Công ty Bình AN cho thuê kho xưởng cụm CN Tân Quang, Văn Lâm Công ty Bình AN cho thuê kho xưởng cụm CN Tân Quang, Văn Lâm Công ty Bình AN cho thuê kho xưởng cụm CN Tân Quang,

  Văn Lâm, Hưng Yên Giá : 70 ngàn 14-12-2018
 • Cho thuê kho xưởng diện tích 10 000m2 TT Như Quỳnh, Văn Lâm Hưng Yên,

  Cho thuê kho xưởng diện tích 10 000m2 TT Như Quỳnh, Văn Lâm Hưng Yên, Cho thuê kho xưởng diện tích 10 000m2 TT Như Quỳnh, Văn Lâm Hưng Yên, Cho thuê kho xưởng diện tích 10 000m2 TT Như Quỳnh, Văn Lâm Hưng Yên, Cho thuê kho xưởng diện tích 10 000m2 TT Như Quỳnh, Văn Lâm Hưng Yên, Cho thuê kho xưởng diện tích 10 000m2 TT Như Quỳnh, Văn Lâm Hưng Yên, Cho thuê kho xưởng diện tích 10 000m2 TT Như Quỳnh, Văn Lâm Hưng Yên, Cho thuê kho xưởng diện tích 10 000m2 TT Như Quỳnh, Văn Lâm

  Văn Lâm, Hưng Yên Giá : 70 ngàn 14-12-2018
 • Cho Thuê Kho,Xưởng Mới 100% Khu CN Văn Lâm diện tích 1000m2 đến 50.000m2

  Cho Thuê Kho,Xưởng Mới 100% Khu CN Văn Lâm diện tích 1000m2 đến 50.000m2 Cho Thuê Kho,Xưởng Mới 100% Khu CN Văn Lâm diện tích 1000m2 đến 50.000m2 Cho Thuê Kho,Xưởng Mới 100% Khu CN Văn Lâm diện tích 1000m2 đến 50.000m2 Cho Thuê Kho,Xưởng Mới 100% Khu CN Văn Lâm diện tích 1000m2 đến 50.000m2 Cho Thuê Kho,Xưởng Mới 100% Khu CN Văn Lâm diện tích 1000m2 đến 50.000m2 Cho Thuê Kho,Xưởng Mới 100% Khu CN Văn Lâm diện tích 1000m2 đến 50.000m2 Cho Thuê Kho,Xưởng Mới 100% Khu CN Văn Lâm

  Văn Lâm, Hưng Yên Giá : 70 ngàn 14-12-2018
 • Cho thuê 1200m2 - 2000m2 - 4000m2 kho xưởng tại tân quang, Như Quỳnh Hưng Yên

  Chúng tôi có kho xưởng khung zamil diện tích từ 1200m2 đến 7.000m2. Khu công nghiệp Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh, Trong-ngoài khu công nghiệp phố nối A. * Vị trí kho xưởng gần Quốc lộ 5 đi các cảng biển Hải Phòng - Quảng Ninh, đi cửa khẩu Lạng Sơn - Cao Bằng - Lào Cai đều rất thuận tiện. - Diện tích kho xưởng lớn rất phù hợp cho các hoạt động kinh doanh của các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài. Hạn sử dụng còn hơn 30 năm đất công nghiệp nên khách hàng có thể yên tâm sản xuất mà không lo phải

  Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 23-10-2018
 • Cho thuê kho, xưởng 800m2 và 1000m2 tại ngay quốc lộ 5, Container vào tận cửa tại Văn Lâm Hưng Yên.

  Cho thuê kho, xưởng 800m2 và 1000m2 tại ngay quốc lộ 5, Container vào tận cửa tại Văn Lâm Hưng Yên. Tôi có 2 xưởng 800m và 1000m cần cho thuê cả 2 tổng 1800m2, mặt tiền cực rộng 35,5m. Phía Bắc giáp Bắc Ninh, phía Tây giáp huyện Gia Lâm, phía Đông giáp Hải Dương, giao thông cực kỳ thuận tiện. Là cửa ngõ giao thương phía Đông của Hà Nội. Tuyến quốc lộ 5A chạy qua là cung đường huyết mạch của vận tải miền Bắc di chuyển hàng hóa từ cảng Hải Phòng đến các tỉnh Miền Bắc và thủ đô Hà Nội đi

  Hưng Yên Giá : Liên hệDiện tích: 1800m² 19-10-2018
 • Cho thuê kho xưởng 1200m2, 2400m2, 3000m2, 5000m2 KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên công ty Đại An

  Cho thuê kho xưởng DT 1200m2, 2400m2, 3000m2, 5000m2 tại KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. Nhà xưởng xây dựng theo tiêu chuẩn CN, cột cao 9m. Mái tôn chống nóng, xe container đỗ cửa xưởng, bảo vệ 24/24 vòng ngoài. Điện ba pha, an ninh tốt, nước sạch để sản xuất. Cho thuê lâu dài, pháp lý cho thuê đầy đủ. Có nhà VP trong xưởng, hệ thống PCCC tiêu chuẩn vòng ngoài. Vị trí: Ngay ngã tư Như Quỳnh, cách cầu vượt Phú Thị - Gia Lâm 2km. Giá cho thuê 45.000VNĐ/m2/tháng. Liên hệ: Mr Hùng 0979.929.686.

  Phố Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 14-09-2018
 • Cho thuê kho xưởng 2500m2 có sẵn văn phòng tại Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên. Liên hệ: 0948831368

  Thông tin mô tả. - Kho zamil cao đẹp, rẻ. Phù hợp các đơn vị sản xuất kinh doanh mọi ngành nghề. - Có điện 3 pha, nước sạch. - Hệ thống cấp thoát nước đầy đủ, không ngập lụt. - Xe container ra vào tận kho. - Dịch vụ vận tải, xe nâng, bốc xếp hàng hóa giá rẻ. - Có bảo vệ vòng ngoài, camera giám sát. - Hợp đồng lâu dài từ 1 - 5 năm, hóa đơn VAT đầy đủ. - Giá cho thuê 44 nghìn VNĐ/m2/tháng. Liên hệ: Quang Anh 094.883.1368. * Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều kho xưởng ở các vị trí khác nhau trong

  Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 13-09-2018
 • Công ty Thanh Hà cho thuê kho xưởng diện tích 3000m2, 5000m2, 9000m2 Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

  Chúng tôi cho thuê kho xưởng DT 3000m2, 5000m2, 9000m2 tại TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. - Nhà xưởng theo tiêu chuẩn CN, mái có chống nóng, cao 9m. - Hệ thống PCCC tiêu chuẩn vòng ngoài, trạm điện riêng 560kva, sân chung rộng. - Xe container đỗ cửa xưởng, nền bê tông có đánh bóng chịu tải trọng lớn, bảo vệ vòng ngoài 24h, cửa cuốn. - Pháp lý đầy đủ cho thuê, hệ thống chiếu sáng tiêu chuẩn, có VP bên trong DT 150m2. - Vị trí: Ngay mặt đường Quốc Lộ 5, cách trung tâm Hà Nội 18km. - Giá cho thuê

  Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng YênDiện tích: 150m² 12-09-2018
 • Cho thuê kho xưởng 4000m2 tại Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Liên hệ: 0948831368

  Thông tin mô tả: - Có điện 3 pha, nước sạch. Hệ thống PCCC. - Hệ thống cấp thoát nước đầy đủ, không ngập lụt. - Xe container ra vào tận kho. - Dịch vụ vận tải, xe nâng, bốc xếp hàng hóa giá rẻ. - Có bảo vệ vòng ngoài, camera giám sát. - Hợp đồng lâu dài từ 1 - 5 năm, hóa đơn VAT đầy đủ. - Giá cho thuê 50 nghìn VNĐ/m2/tháng bao gồm cả thuế. Liên hệ: Quang Anh 094.883.1368. * Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều kho xưởng ở các vị trí khác nhau trong nội thành Hà Nội.

  Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 11-09-2018
 • Hot! Cho thuê kho xưởng 5000m2 tại KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên. Liên hệ: 0948831368

  Thông tin mô tả: - Kho khung Zamil đẹp, phù hợp sản xuất hoặc làm kho phân phối mọi ngành nghề. - Có điện 3 pha, nước sạch. Hệ thống PCCC. - Hệ thống cấp thoát nước đầy đủ, không ngập lụt. - Xe container ra vào tận kho. - Dịch vụ vận tải, xe nâng, bốc xếp hàng hóa giá rẻ. - Có bảo vệ vòng ngoài, camera giám sát. - Hợp đồng lâu dài từ 1 - 5 năm, hóa đơn VAT đầy đủ. - Giá cho thuê 45 nghìn VNĐ/m2/tháng. Liên hệ: Quang Anh 094.883.1368. * Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều kho xưởng ở các vị trí khác

  Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 11-09-2018
 • Cho Thuê Kho Xưởng diện tích: 650m2, 2500m2 Có Cẩu Trục Tại Như Quỳnh Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

  Cho Thuê Kho Xưởng DT: 650m2, 2500m2 Có Cẩu Trục Tại Như Quỳnh Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. Nhà xưởng 2500m2 tiêu chuẩn công nghiệp, cao 8m, mái có chống nóng, nền epoxy. Cẩu trục 5T Nhà kho 650m2 tiêu chuẩn công nghiệp mái có chống nóng, nền bê tông kiên cố. Nhà kho xưởng đều nằm trong khuôn viên rộng, thoáng mát. Hệ thống PCCC tiêu chuẩn Trạm biến áp riêng công suất lớn Giấy tờ pháp lý đầy đủ Bảo vệ vòng ngoài 24/7 Giá thuê thỏa thuận trực tiếp Liện hệ: 0903425299 /

  Đường Quốc Lộ 5, Văn Lâm, Hưng Yên 28-06-2018
 • Cho thuê 650m2 kho xưởng tại QL 5 Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên.

  Cho thuê 650m2 kho xưởng tại QL 5 Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Nhà xưởng mới hoàn thiện, thiết kế khung zamil kiên cố, nền bê tông chịu lực được đánh bóng sạch sẽ, trần chống nóng. Được trang bị đầy đủ trạm điện 3 pha, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị PCCC đạt chuẩn theo quy định.Nhà xưởng độc lập, lối đi riêng biệt, an ninh tốt. Phù hợp mọi loại hình sản xuất, xe container ra vào thoải mái, giá cho thuê: 50.000đ/m2/tháng. Mời liên hệ a Tâm: 0926745003

  Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 19-06-2018
 • Nhà xưởng cho thuê vị trí đắc địa, kề sát quốc lộ 5A, Như Quỳnh, Hưng Yên, diện tích 600m2

  Nhà xưởng cho thuê vị trí đắc địa, kề sát quốc lộ 5A, Như Quỳnh, Hưng Yên, diện tích 600m2 Hiện trạng nhà xưởng: Mới hoàn thiện, chưa qua sử dụng, thiết kế chuẩn công nghiệp với khung zamil kiên cố, nền bê tông đánh bóng, trần chống nóng, điện 3 pha công suất lớn, nước sạch, thiết bị PCCC đầy đủ, an ninh tốt, giao thông thuận tiện, đảm bảo xe công vào tận cửa kho. Diện tích cho thuê: 600m2 Giá thuê: 50.000 đ/m2/tháng Mời liên hệ: 0964 254 035 Anh Thanh

  Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 04-06-2018
 • kho xưởng 2400m2 cho thuê tại Văn Lâm-Hưng Yên

  Vị trí đắc địa,thuộc huyện Văn Lâm-Hưng Yên, cách ngã tư Trâu Quỳ 10km. Tổng DT 2400m2, đường vào 5,5m Cơ sở vật chất đầy đủ, nhà xưởng kiên cố, thoáng mát, điện 3 pha, nước sạch..phòng bảo vệ... Thích hợp làm kho, xưởng sản xuất Giá thuê 35k/m2 Liên hệ ngay 01669218360

  Văn Lâm, Hưng Yên Giá : 35 ngànDiện tích: 2400m² 05-05-2018
 • Cho thuê 1500m2 kho xưởng tại Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên.

  Cho thuê 1500m2 kho xưởng tại Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên. Kho xưởng tiêu chuẩn công nghiệp khung zamin, cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ, điện 3 pha nước sạch đầy đủ, an ninh tốt có bảo vệ, giao thông thuận tiện xe container ra vào thoải mái, hợp đồng thuê lâu dài, phù hợp làm kho hoặc xưởng sản xuất, giá cho thuê: 45.000vnđ/m2 Xin mời liên hệ A Phúc: 0914820258/ 02462817343

  Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên 03-05-2018
 • Cho thuê kho xưởng diện tích 840m2, 1500m2, 3000m2, 5000m2 Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên. cho thuêy Đại An

  Cho thuê kho xưởng DT 840m2, 1500m2, 3000m2, 5000m2 Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên. - Nhà xưởng tiêu chuẩn công nghiệp, mái có chống nóng, nền bê tông được đánh bóng gia cường lực. Đặc biệt nhà xưởng cao 9m. Trạm biến áp riêng công suất 400KVA. - Giấy tờ pháp lý đầy đủ cho thuê. - Hệ thống PCCC tiêu chuẩn công nghiệp. - Khuôn viên rộng rãi, có sân bãi bên ngoài. - Giao thông thuận tiện, xe container vào tận trong kho, chỉ cho thuê làm kho. Thời gian cho thuê lâu dài theo yêu cầu của khách

  Đường Quốc Lộ 5, Văn Lâm, Hưng Yên 25-04-2018
 • Cho thuê kho xưởng 650m2, 2000m2, 3000m2, 5000m2 tại Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

  Cho thuê kho xưởng 650m2, 2000m2, 3000m2, 5000m2 tại Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. 1. Nhà xưởng tiêu chuẩn công nghiệp cao 8m. Nền bê tông kiên cố. 2. Giao thông thuận tiện, xe container đậu cửa kho. 3. Giấy tờ pháp lý đầy đủ. 4. Thời gian cho thuê lâu dài, ổn định. 5. Bảo vệ vòng ngoài 24/7. 6. Rất phù hợp với kinh doanh kho bãi hoặc các ngành nghề sản xuất nhẹ. 7. Giá cho thuê 50.000VNĐ/m2/tháng. Liên hệ chị Tuyết: 0903425299 / 0901728285.

  Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 14-04-2018
 • Gấp..cho thuê mặt bằng kho xưởng 1000m2 văn Lâm-Hưng Yên

  Vị trí thuận tiện, gần đường quốc lộ 5. Cách TT Trau Quỳ 10 phút đi xe Diện tích 1000m2, Mặt tiền 28m, xe công thoải mái Cơ sở vật chất đầy đủ, điện 3 pha, nước 3 pha, nhà xưởng kiên cố Làm kho bãi, xưởng sản xuất, đặc biệt thích hợp làm gara sửa chữa oto Đất sổ đỏ chính chủ, cho thuê lâu dài Giá thuê 45k/m2 Liên hệ 01669218360 Mr Đông

  Văn Lâm, Hưng Yên Giá : 45 ngànDiện tích: 1009m² 16-04-2018
 • Cho thuê kho bãi 1000m Văn Lâm-Hưng Yên

  #Vị trí thuận lợi, gần quốc lộ 5 #Diện tích 1000m2, mặt tiền 28m, đường lớn, contenner thoải gà mái #Nhà xưởng kiên cố, điện nước đầy đủ #Xung quanh tiện ích khác như gần trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, khu công nghiệp Giá thuê 45k/m2 Liên hệ: 01669218360 Mr Đông

  Văn Lâm, Hưng Yên Giá : 450 ngànDiện tích: 1000m² 11-04-2018
 • Cho thuê kho, bãi tại Văn Lâm, Hưng Yên, diện tích 1000m2, thuê diện tích đa dạng. Liên hệ: 01656439933

  Cần cho thuê kho, xưởng sát trục đường lớn, giao thông thuận tiện, tiện làm kho xưởng, tập kết hàng hóa, bãi gửi xe. Với diện tích 1000m2, mặt tiền 30m (cho thuê diện tích đa dạng). Vị trí nằm trên trục đường Quốc Lộ 5. Thuận tiện đường xe container, xe tải trọng lớn ra vào thường xuyên... Gần tất cả các tiện ích: Siêu thị, bãi đỗ, rửa xe, cây xăng. Giá thuê cực ưu đãi 45.000 VNĐ/m2/tháng. Mọi chi tiết liên hệ 01656439933.

  Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 07-04-2018
 • Kho xưởng 1000m2 cho thuê Văn Lâm-Hưng Yên

  Vị trí gấn sát quốc lộ 5, cách 100m xung quanh nhiều tiện ích như cây xăng, bãi đỗ xe, khu CN Đặc điểm: + nước sạch, điện 3 pha công suất lớn +An ninh đảm bảo, PCCC hiện đại +Diện tích 30x33 có chỗ đậu contenner Thích hợp làm xưởng sản xuất, kho chứa hàng, đặc biệt Gara Giá 45k/m/tháng Liên hệ ngay 01669218360

  Văn Lâm, Hưng Yên Giá : 45 ngànDiện tích: 1000m² 03-04-2018
 • Cho thuê kho xưởng 1200m2, 2400m2, 3000m2, 5000m2 KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên công ty Đại An

  Cho thuê kho xưởng DT 1200m2, 2400m2, 3000m2, 5000m2 tại KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. Nhà xưởng xây dựng theo tiêu chuẩn CN, cột cao 9m. Mái tôn chống nóng, xe container đỗ cửa xưởng, bảo vệ 24/24 vòng ngoài. Điện ba pha, an ninh tốt, nước sạch để sản xuất. Cho thuê lâu dài, pháp lý cho thuê đầy đủ. Có nhà VP trong xưởng, hệ thống PCCC tiêu chuẩn vòng ngoài. Vị trí: Ngay ngã tư Như Quỳnh, cách cầu vượt Phú Thị - Gia Lâm 2km. Giá cho thuê 45.000VNĐ/m2/tháng. Liên hệ: Mr Hùng 0979.929.686.

  Phố Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 26-03-2018
 • Cho thuê nhà xưởng sản xuất đa ngành tại Như Quỳnh, Hưng Yên giá chỉ 45K/m2

  Cho thuê nhà xưởng sản xuất đa ngành tại Như Quỳnh, Hưng Yên DT 705m2 -Xưởng vẫn còn mới hiện đang hoạt động sản xuất rất tốt _Vị trí gần QL5 nên rất tiện đi lại , ra Hà Nội và xuống cảng Hải Phòng _Sổ Đỏ chính chủ, có bảo vệ vòng ngoài, an ninh 247 -Phù hợp với mọi loại hình sản xuất _Gía thuê: 45.000/m2/tháng Liên hệ ngay anh Chính_0968 524 919 để được tư vấn miễn phí web: chothuexuong.com.vn (kí gửi mienx phí kho xưởng đất công nghiệp)

  Hung Yen Province Giá : 45 ngànDiện tích: 705m² 03-02-2018
Tìm kiếm tin rao
Lọc bất dộng sản