Theo dõi chúng tôi:
- 20/05/2019

|

|

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

  1. 1.     Mục đích thu thập thông tin

Hành động thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cũng như Cookies của Khách Hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách Hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

 

2.     Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin Ban Quản Trị thu thập từ Khách Hàng sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

Thông tin Ban Quản Trị thu thập từ Người Bán sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

3.     Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Người Bán và Khách Hàng được tự động lưu trữ tại máy chủ của Website https://sosanhnha.com/ cho đến khi Ban Quản Trị nhận được yêu cầu xóa thông tin của Người Bán và/hoặc Khách Hàng hoặc chủ động Người Bán/Khách Hàng xóa tài khoản đăng nhập.

 

4.     Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Người Bán và Khách Hàng đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập thông tin liên quan, bao gồm:

5.     Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN KỶ NGUYÊN SỐ

Trụ sở công ty: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 0902131474

Email CSKH: info@sosanhnha.com

 

6.     Phương thức và công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người Bán có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc bủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và Bấm vào trang quản trị của tài khoản hoặc liên lạc với Ban Quản Trị theo thông tin tại mục 5 nêu trên. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên Webiste https://sosanhnha.com/.

 

7.     Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến thông tin bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Chính sách này

Khách Hàng/Người Bán tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin được đăng tải trên Website https://sosanhnha.com/. Ban Quản Trị không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Khách Hàng/Người Bán đã đăng tải.

Thông tin của Khách Hàng/Người Bán chỉ được sử dụng theo đúng mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật. Mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin của Khách Hàng/Người Bán với mục đích khác với quy định của Chính sách này mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng/Người Bán đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Ban Quản Trị tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng/Người Bán liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Khách Hàng/Người Bán theo quy trình sau:

Bước 1: Khách Hàng/Người Bán khiếu nại với Ban Quản Trị bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên Website https://sosanhnha.com/ hoặc theo số điện thoại 0902131474 - Email CSKH: info@sosanhnha.com (sau đây gọi tắt là “Bên Khiếu Nại”).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm tìm hiểu và giải quyết vụ việc.

Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Bên Khiếu Nại, Ban Quản Trị sẽ trả lời cho Bên Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.