Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

   

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  1. Mục đích thu thập thông tin

  Ban Quản Trị thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng, thông tin của Người Bán nhằm hỗ trợ tạo tài khoản, quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). Các thông tin thu thập là thông tin mang tính nhận dạng, bao gồm và không giới hạn: Họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu để đăng ký tài khoản sử dụng và sử dụng dịch vụ.

  Ban Quản Trị cũng thu thập thông tin Cookies của Khách Hàng. Việc đăng ký cho Khách Hàng ghé thăm, truy cập và sử dụng “Cookies” cũng như đèn báo hiệu website để giúp nâng cao chất lượng và thời gian sử dụng của Khách Hàng. Website https://sosanhnha.com/ có sử dụng công nghệ “Cookies”. Cookies là những mã nhỏ, thường được lưu trữ trong ổ cứng máy tính của Khách Hàng, chúng cho phép một website tự “tùy chỉnh” cho mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về việc truy cập website của người dùng đó. Cookies có thể lưu trữ nhiều thông tin, như địa chỉ IP, dữ liệu điều hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, ưu tiên của người dùng, địa chỉ e-mail. Phần “trợ giúp” trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ giúp Người dùng biết cách ngăn chặn trình duyệt chấp nhận Cookies mới hoặc cách định cấu hình trình duyệt để nó loại bỏ tất cả các Cookies. Nếu Khách Hàng vô hiệu Cookies, Khách Hàng không truy cập được vào những tính năng quan trọng và việc sử dụng Website http://sosanhnha.com/ có thể bị hạn chế. Cookies dùng trên Website http://sosanhnha.com/ có liên quan đến dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, chi tiết như sau:a

  Hành động thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cũng như Cookies của Khách Hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách Hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

  2. Phạm vi sử dụng thông tin

  Thông tin Ban Quản Trị thu thập từ Khách Hàng sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

  Thông tin Ban Quản Trị thu thập từ Người Bán sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

   

  3. Thời gian lưu trữ thông tin

  Thông tin của Người Bán và Khách Hàng được tự động lưu trữ tại máy chủ của Website https://sosanhnha.com/ cho đến khi Ban Quản Trị nhận được yêu cầu xóa thông tin của Người Bán và/hoặc Khách Hàng hoặc chủ động Người Bán/Khách Hàng xóa tài khoản đăng nhập.

   

  4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

  Người Bán và Khách Hàng đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập thông tin liên quan, bao gồm:

   

  5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

  CÔNG TY CỔ PHẦN KỶ NGUYÊN SỐ

  Trụ sở công ty: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  Hotline: 0902131474

  Email CSKH: info@sosanhnha.com

   

  6. Phương thức và công cụ để Khách Hàng/Người Bán tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  Người Bán có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc bủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và Bấm vào trang quản trị của tài khoản hoặc liên lạc với Ban Quản Trị theo thông tin tại mục e.5 nêu trên. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên Webiste https://sosanhnha.com/.

   

  7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết Khiếu Nại của Khách Hàng/Người Bán liên quan đến thông tin bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Chính sách này

  Khách Hàng/Người Bán tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin được đăng tải trên Website https://sosanhnha.com/. Ban Quản Trị không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Khách Hàng/Người Bán đã đăng tải.

  Thông tin của Khách Hàng/Người Bán chỉ được sử dụng theo đúng mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật. Mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin của Khách Hàng/Người Bán với mục đích khác với quy định của Chính sách này mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng/Người Bán đều là hành vi vi phạm pháp luật.

  Ban Quản Trị tiếp nhận và giải quyết các Khiếu Nại của Khách Hàng/Người Bán liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Khách Hàng/Người Bán theo quy trình sau:

  Bước 1: Khách Hàng/Người Bán Khiếu Nại với Ban Quản Trị bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên Website https://sosanhnha.com/ hoặc theo số điện thoại 0902131474 - Email CSKH: info@sosanhnha.com (sau đây gọi tắt là “Bên Khiếu Nại”).

  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm tìm hiểu và giải quyết vụ việc.

  Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Khiếu Nại của Bên Khiếu Nại,  Ban Quản Trị sẽ trả lời cho Bên Khiếu Nại về kết quả giải quyết Khiếu Nại.

   

  8. Thừa nhận và chấp nhận

  Bằng hình thức trao đổi với Ban Quản Trị và/hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ trên Website https://sosanhnha.com/, Khách Hàng/Người Bán đồng ý rằng đã đọc nội dung của Quy chế này và đồng ý để Ban Quản Trị thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin cá nhân của mình theo đúng quy định tại Chính sách này.

  Ban Quản Trị có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên Website https://sosanhnha.com/ và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ hai kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên Website https://sosanhnha.com/. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Website https://sosanhnha.com/ sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai trên Website https://sosanhnha.com/, đồng nghĩa với việc Khách Hàng/Người Bán đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.