Theo dõi chúng tôi:
- 20/05/2019

|

|

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

 

Khi phát sinh khiếu nại liên quan đến Tin Mua Bán, Khách Hàng/Người Bán thực hiện theo quy trình sau:

 

Bước 1: Khách Hàng/Người Bán (Bên Khiếu Nại) khiếu nại trực tiếp tới Ban Quản Trị bằng một trong các hình thức sau: điện thoại 0902131474, chat online trên Website https://sosanhnha.com/ hoặc gửi email tới info@sosanhnha.com.

 

Bước 2: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại, Ban Quản Trị sẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Bên Khiếu Nại cần cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại theo yêu cầu của Ban Quản Trị.

 

Bước 3: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi hoàn thành bước 2, Ban Quản Trị trả lời kết quả khiếu nại cho Bên Khiếu Nại, nếu Bên Khiếu Nại không đồng ý với kết quả Ban Quản Trị trả lời thì chuyển sang bước 4.

 

Bước 4: Các Bên có liên quan tiếp tục thương lượng để giải quyết vụ việc.

 

Bước 5: Nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh khiếu nại mà các Bên không thể giải quyết khiếu nại bằng hòa giải, thương lượng thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc lên Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định của pháp luật.