Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

  CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH
   

  1. Quy định về việc đăng tin

  Để thuận lợi cho việc duyệt tin của Sosanhnha.com, cũng như để giúp tin đăng của người sử dụng được hiển thị trên web trong thời gian sớm nhất, Khách hàng khi đăng tin xin lưu ý những điểm sau: 

  2. Các hành vi nghiêm cấm
  Dưới đây là một phần danh sách các hành vi bị nghiêm cấm trên và trong quá trình sử dụng website Sosanhnha.com:    

  3. Quyền hạn của sosanhnha

  4. Đối với ứng dụng di động của sosanhnha trên điện thoại cần những quyền sau- Quyền truy cập CAMERA để giúp khách hàng có thể chụp ảnh bất động sản đăng lên nhanh chóng dễ dàng hơn.

  - Quyền truy cập thông báo NOTIFICATION để thông báo cho khách hàng có nhu cầu về bất động sản liên quan.

  - Quyền truy cập vị trí LOCATION để giúp khách hàng tìm kiếm bất động sản ở gần .