Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

  Cho thuê loại bất động sản khác tại Ngõ 630 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Theo dõi
  0.0/5
  ( 0 lượt đánh giá )
  Tư vấn bất động sản tại Quận Ba Đình, Hà Nội.

  Tin rao mới nhất 2019 tại Ngõ 630 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Xem đánh giá
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 12 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 12 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 42m2

  26/06/2019 - 16:47
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 18 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 18 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 18 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  27/06/2019 - 12:10
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 30 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 30 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 30 triệu/tháng

  27/06/2019 - 12:15
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 18 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 18 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 18 triệu/tháng

  Diện tích: 60,20m2

  03/07/2019 - 03:22
  Cho thuê loại bất động sản khác tại ngõ 71 Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 13 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại ngõ 71 tân ấp, phường phúc xá, quận ba đình, hà nội, giá bán 13 triệuiệu
  Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 13 triệu/tháng

  Diện tích: 64m2

  02/07/2019 - 09:15
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 20 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại tân ấp, phường phúc xá, quận ba đình, hà nội, giá bán 20 triệuiệu
  Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 20 triệu/tháng

  Diện tích: 66m2

  01/07/2019 - 22:09
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 35 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường đội cấn, ba đình, hà nội, giá bán 35 triệuiệu
  Phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 85m2

  10/08/2019 - 20:13
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 80 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường đội cấn, quận ba đình, hà nội, giá bán 80 triệuiệu
  Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 80 triệu/tháng

  Diện tích: 80m2

  18/06/2019 - 03:06
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 50 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường cống vị, quận ba đình, hà nội, giá bán 50 triệuiệu
  Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 50 triệu/tháng

  Diện tích: 100m2

  21/06/2019 - 09:13
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường giảng võ, quận ba đình, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 15 triệu/tháng

  Diện tích: 28m2

  19/06/2019 - 09:12
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 4 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường ngọc hà, quận ba đình, hà nội, giá bán 4 triệuiệu
  Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 4 triệu/tháng

  Diện tích: 25m2

  24/06/2019 - 23:26
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 7 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường ngọc hà, quận ba đình, hà nội, giá bán 7 triệuiệu
  Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 7 triệu/tháng

  Diện tích: 45m2

  02/07/2019 - 03:09
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 45 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường quán thánh, quận ba đình, hà nội, giá bán 45 triệuiệu
  Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 73m2

  05/07/2019 - 09:08
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường giảng võ, quận ba đình, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 84m2

  12/07/2019 - 03:15
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 17 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường kim mã, quận ba đình, hà nội, giá bán 17 triệuiệu
  Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 55 triệu/tháng, 17 triệu/tháng

  Diện tích: 32m2

  30/06/2019 - 07:02
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 7 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường quán thánh, quận ba đình, hà nội, giá bán 7 triệuiệu
  Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 8 triệu/tháng

  Diện tích: 30m2

  04/07/2019 - 09:18
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường giảng võ, quận ba đình, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 20 triệu/tháng, 15 triệu/tháng

  27/06/2019 - 15:44
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 460 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường giảng võ, quận ba đình, hà nội, giá bán 460 triệuiệu
  Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 250m2

  01/07/2019 - 09:12
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 24 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường điện biên, quận ba đình, hà nội, giá bán 24 triệuiệu
  Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 24 triệu/tháng

  Diện tích: 30m2

  01/07/2019 - 22:09
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 14 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường liễu giai, quận ba đình, hà nội, giá bán 14 triệuiệu
  Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 14 triệu/tháng

  06/07/2019 - 03:19
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 28 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường điện biên, quận ba đình, hà nội, giá bán 28 triệuiệu
  Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 30 triệu/tháng

  Diện tích: 55m2

  30/06/2019 - 09:06
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Đường Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 13 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại đường đội cấn, phường đội cấn, ba đình, hà nội, giá bán 13 triệuiệu
  Phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 15 triệu/tháng, 12 triệu/tháng

  Diện tích: 47m2

  15/07/2019 - 20:25
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 8. 5 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường ngọc hà, quận ba đình, hà nội, giá bán 8. 5 triệuiệu
  Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 8 triệu/tháng

  Diện tích: 52,28m2

  27/06/2019 - 09:08
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 7. 2 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường kim mã, quận ba đình, hà nội, giá bán 7. 2 triệuiệu
  Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 7 triệu/tháng

  10/07/2019 - 03:09
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 4. 4 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường đội cấn, quận ba đình, hà nội, giá bán 4. 4 triệuiệu
  Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 4 triệu/tháng

  27/06/2019 - 03:08
  Đánh giá thị trường bất động sản tại Ngõ 630 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
  Đánh giá :
  Chưa có đánh giá
  Tìm kiếm tin
  Tỉnh/Thành phố
  • Tìm tỉnh thành quận
   • Toàn quốc
   Thống kê
   • 827người đang online

   • 4,341bài đăng mới trong ngày

   • 3,349giao dịch thành công

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM