Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Theo dõi
  5/5
  ( 2 lượt đánh giá )
  Tư vấn bất động sản tại Quận Ba Đình, Hà Nội.

  Tin rao mới nhất 2019 tại Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Xem đánh giá
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 18 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 18 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 18 triệu/tháng

  Diện tích: 60,20m2

  02/07/2019 - 20:22
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 30 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 30 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 30 triệu/tháng

  27/06/2019 - 05:15
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 18 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 18 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 18 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  27/06/2019 - 05:10
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 12 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 12 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 42m2

  26/06/2019 - 09:47
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 18 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 18 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 18 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  15/06/2019 - 02:12
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 12 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 12 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 12 triệu/tháng

  Diện tích: 45m2

  14/06/2019 - 08:34
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 2. 5 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 2. 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 30,20m2

  06/06/2019 - 02:10
  Cho thuê loại bất động sản khác tại ngõ 6 Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại ngõ 6 đội nhân, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 15 triệu/tháng

  Diện tích: 80m2

  05/06/2019 - 02:13
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 20 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 20 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 20 triệu/tháng

  04/06/2019 - 02:17
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 14 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 14 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 14 triệu/tháng

  Diện tích: 70m2

  30/05/2019 - 05:08
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 7. 5 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 7. 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 7 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  29/05/2019 - 15:09
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 15 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại đội nhân, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 15 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 15 triệu/tháng

  Diện tích: 35m2

  29/05/2019 - 15:09
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 5 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 5 triệu/tháng

  Diện tích: 45m2

  25/05/2019 - 02:10
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 5 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hoàng hoa thám, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 5 triệu/tháng

  Diện tích: 45m2

  21/05/2019 - 02:08
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 5. 5 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại hoàng hoa thám, quận ba đình, hà nội, giá bán 5. 5 triệuiệu
  Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 5 triệu/tháng

  Diện tích: 75m2

  17/05/2019 - 20:13
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 11. 5 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại đội nhân, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 11. 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 11,5 triệu/tháng

  Diện tích: 90m2

  14/05/2019 - 05:16
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 39 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 39 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 39 triệu/tháng

  24/04/2019 - 20:14
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 20 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại đường bưởi, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 20 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 90m2

  24/04/2019 - 02:16
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 22 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại đốc ngữ, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 22 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 22 triệu/tháng

  Diện tích: 30m2

  23/04/2019 - 02:16
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 23 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại đội nhân, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 23 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 56m2

  16/03/2019 - 20:16
  Cho thuê loại bất động sản khác tại Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 8 triệuiệu
  Cho thuê loại bất động sản khác tại vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 8 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 8 triệu/tháng

  Diện tích: 40,25m2

  15/03/2019 - 15:32
  Đánh giá thị trường bất động sản tại Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
  Đánh giá :
  Chưa có đánh giá
  Tìm kiếm tin
  Tỉnh/Thành phố
  • Tìm tỉnh thành quận
   • Toàn quốc
   Thống kê
   • 928người đang online

   • 5,834bài đăng mới trong ngày

   • 3,500giao dịch thành công

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM