Theo dõi chúng tôi:
Thông báo
Thông báo

  Cho thuê nhà riêng tại Ngõ 87 Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Theo dõi
  0.0/5
  ( 0 lượt đánh giá )
  Tư vấn bất động sản tại Quận Ba Đình, Hà Nội.

  Tin rao mới nhất 2019 tại Ngõ 87 Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Xem đánh giá
  Cho thuê nhà riêng tại Ngõ 64, Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 20 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại ngõ 64, đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 20 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 20 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  15/07/2019 - 13:09
  Cho thuê nhà riêng tại Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 20 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phố vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 20 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 20 triệu/tháng

  Diện tích: 51m2

  16/09/2019 - 04:06
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 19 triệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 19 triệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 19 triệu/tháng

  Diện tích: 51m2

  18/10/2019 - 19:55
  Cho thuê nhà riêng tại Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 19 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phố vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 19 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 19 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  12/10/2019 - 09:18
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 19 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 19 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 19 triệu/tháng

  Diện tích: 250m2

  08/10/2019 - 13:23
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 13 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 13 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 13 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  23/07/2019 - 13:27
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 19. 8 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 19. 8 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 19,8 triệu/tháng

  Diện tích: 49m2

  24/09/2019 - 01:57
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 12 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 12 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 12 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  10/08/2019 - 08:14
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, giá bán 19. 8 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, quận ba đình, hà nội, giá bán 19. 8 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 19,8 triệu/tháng

  Diện tích: 52m2

  24/09/2019 - 02:02
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 12 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 12 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 12 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  17/07/2019 - 13:13
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 18 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 18 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 18 triệu/tháng

  Diện tích: 60m2

  04/10/2019 - 13:29
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: Liên hệ

  Diện tích: 42m2

  11/07/2019 - 13:39
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 20 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 20 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 20 triệu/tháng

  Diện tích: 250,50m2

  29/06/2019 - 08:12
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 13 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường vĩnh phúc, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 13 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 13 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  20/07/2019 - 18:07
  Cho thuê nhà riêng tại Đường Vĩnh Phúc 2, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 5 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại đường vĩnh phúc 2, phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 5 triệu/tháng

  Diện tích: 60m2

  06/07/2019 - 18:11
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê nhà riêng tại phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 11 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  29/07/2019 - 08:14
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá Thỏa thuận
  Cho thuê nhà riêng tại phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá thỏa thuận
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 6,5 triệu/tháng, 6 triệu/tháng

  Diện tích: 37,35m2

  25/07/2019 - 15:30
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội, giá bán 20 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường vĩnh phúc - quận ba đình - hà nội, giá bán 20 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình - Hà Nội

  Giá: 20 triệu/tháng

  Diện tích: 51m2

  29/08/2019 - 23:09
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 12 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 12 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 12 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  18/07/2019 - 14:02
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 12 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 12 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 12 triệu/tháng

  06/07/2019 - 13:11
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  26/06/2019 - 13:16
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 40m2

  12/07/2019 - 08:11
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 8 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 8 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 8 triệu/tháng

  Diện tích: 44m2

  11/08/2019 - 18:22
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 8 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 8 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 8 triệu/tháng

  Diện tích: 35m2

  25/06/2019 - 18:21
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 39m2

  12/07/2019 - 08:11
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 5 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 5 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 5 triệu/tháng

  Diện tích: 30m2

  04/10/2019 - 08:12
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 23 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 23 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 23 triệu/tháng

  Diện tích: 90,70m2

  28/06/2019 - 08:16
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 10 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 10 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 10 triệu/tháng

  Diện tích: 50m2

  15/07/2019 - 13:09
  Cho thuê nhà riêng tại Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, giá bán 11 triệuiệu
  Cho thuê nhà riêng tại phường vĩnh phúc, ba đình, hà nội, giá bán 11 triệuiệu
  Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  Giá: 11 triệu/tháng

  Diện tích: 135m2

  24/07/2019 - 13:40
  Đánh giá thị trường bất động sản tại Ngõ 87 Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
  Đánh giá :
  Chưa có đánh giá
  Tìm kiếm tin
  Tỉnh/Thành phố
  • Tìm tỉnh thành quận
   • Toàn quốc
   Thống kê
   • 946người đang online

   • 5,895bài đăng mới trong ngày

   • 3,664giao dịch thành công

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM