Thông báo
Thông báo
    Vịnh Xuân Đài Vịnh Xuân Đài Phường Xuân Phú, Sông Cầu, Phú Yên

    Khu đô thị Vịnh Xuân Đài Khu đô thị Vịnh Xuân Đài là dự án duy nhất nằm ngay trung tâm thị xã Sông Cầu, tỉnh ...