Thông báo
Thông báo
    Khu Công Nghiệp Tân Đô Khu Công Nghiệp Tân Đô Đức Hòa , Long An , Việt Nam

    dự án Khu Công Nghiệp Tân Đô KCN Tân Đô thực sự là một Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ lý tưởng, được ...

    Khu công nghiệp Hải Sơn Khu công nghiệp Hải Sơn Đường 2, Xã Đức Hoà Hạ, Đức Hòa, Long An

    dự án Khu công nghiệp Hải Sơn - Tiếp giáp Đường tỉnh 830 và 825 đi Quốc lộ 1A, Tp.HCM và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long thuận lợi, ...